ANA SAYFA

 

ATLETİZİM FEDERASYONU 6-16 TEMMUZ 2003 DOĞU ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERLERİ

 

 

Araş. Gör. Rıdvan ÇOLAK

H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 

Mesafe Koşularında Başarıda Etkili Olan Fizyolojik Faktörler

A)  Maks V02

B)  Anaerobik Eşik

C)  Koşu Ekonomisi

 

Maks VO2 büyük oranda bireyin doğuştan getirdiği özellikler (kalıtsal) tarafından sınırlandırılmıştır (%85-90 civarı). Bu yüzden antrenmanlarla ancak %10-15 lik kısım geliştirilebilir. Elit uzun mesafeciler maks V02 hızında çalışmayı 12dak, orta mesafecilerin ise 10 dak civarında sürdürebilmektedirler.  800-3000 koşuları Maks VO2 noktasındaki koşu hızının üstünde 5000  ve üzerindeki mesafelerdeki koşularda ise altında ki hızlarda koşulmaktadır.

Elit olmayan atletlerde antrenmanlar boyunca VO2 maks gelişimi ile de performansta gelişim gözlenirken. Elit atletlerde antrenmanlar boyunca VO2 maks gelişebilecek en üs seviyelere ulaştığı için bu gruptaki sporcularda performans gelişimi VO2 maks gelişmeden de sağlanır. Performans gelişimi anaerobik eşik ve koşu ekonomisinin gelişmesi sayesinde meydana gelir. Orta ve uzun mesafe koşucuları için yüksek VO2 maks değeri önemli olmakla birlikte tek başına performansın belirleyicisi değildir.

 

 Yarımaraton ve maraton koşuları Anaerobik Eşik (AE) noktasının altındaki hızlarda koşulurken 800,1500,3000,5000 ve 100000 m koşuları AE noktasının üzerindeki şiddetlerde koşulmaktadır. AE noktasındaki koşu hızları uzun mesafecilerde orta mesafecilere göre, orta mesafecilerde de sprinterlere göre daha yüksektir. Bu da uzun mesafecilerin orta mesafecilere göre dayanıklılık özelliklerinin daha yüksek olduğunu gösterir. AE noktasındaki bir çalışma ortalama 40 dakika sürdürülebilmekle birlikte  bu 20-60 dak arasında değişim gösterebilmektedir.

            Koşu ekonomisi ise 5000m ve üzerindeki koşularda performansa katkısı belirgindir. Yani maratonda maksimal öneme sahipken  mesafe kısaldıkça  performansa olan etkiside azalmaktadır. Elit atletlerde performans gelişimi için koşu ekonomisinin gelişimi üzerinde durulmaktadır. Koşu ekonomisi yapılan dayanıklılık antrenmanlarıyla geliştirilmekle birlikte, intensif interval, kuvvet  ve patlayıcı kuvvet antrenmanlarıyla da geliştirmektedir. Ayrıca koşu tekniği gibi biyomekanik faktörlerde koşu ekonomisine etkide bulunur.

 

                                                          

ORTA VE UZUN MESAFELER

 

Orta ve uzun mesafe koşularında fizyolojik özellikler yüksek performans için önemli olmaktadır. Uzun mesafe koşucuları orta mesafe koşucularına  göre yüksek VO2 maks ve maksimalin altındaki şiddetler (submaksimal) çalışmada düşük laktat birikimine sahiptir. Genel olarak uzun mesafe koşucuları orta mesafe koşucularına göre daha yüksek  antrenman kapsamına sahiptir. Yapılan araştırmalarda üst düzeyde orta mesafe koşucuları haftalık 80-100km km iken bu uzun mesafe koşucularında 125-145 km civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uzun mesafe koşucularının antrenman programlarında  orta şiddetteki çalışmaların orta mesafecilere göre daha fazla olduğu görülmektedir .

            Uzun mesafe koşularında enerjinin büyük kısmı aerobik yolla sağlanmasına rağmen ,800-1500m koşularında anaerobik yol daha büyük role sahiptir.800 m yarışında toplam enerjini  yaklaşık olarak %25 i aerobik yoldan sağlanırken 10000m için bu %85’i olabilmektedir.

            Uzun mesafe koşularında dayanıklılık performansı sadece VO2 maks ile ilgili olmamasına rağmen orta mesafe koşucularında   dayanıklılık ile VO2 maks daha çok ilgilidir. Yani yüksek VO2 maks değerlerine sahip  orta mesafecilerin  daha yüksek dayanıklılık düzeylerinin olduğuna işarettir. Uzun mesafecilerde performansta önemli olan koşu ekonomisi, orta mesafecilerde performans açısından önemli bir kritere sahip değildir. Sonuç olarak orta ve uzun mesafe koşucuları arasında metabolik özelliklerde farklılık vardır

 

 

Tablo 1. Orta uzun mesafe koşularında spora başlama özelleşme ve yüksek performansa ulaşma yaşları.

Dal

Spora başlama

Özelleşme

Yüksek Performansa Ulaşma

Orta mesafe

Uzun mesafe

13-14

14-16

16-17

17-20

22-26

25-28

Tablodan 1’de görüldüğü gibi orta ve uzun mesafelerde üst düzeyde performans gösterebilmek için ortalama 10-12 yıllık bir çalışmayı gerekli kılmaktadır

 

 

Tablo 2 Olimpiyata ilk 10 a giren sporcuların yaş ortalamaları.

Mesafe

Erkek

Bayan

800m

1500

3000

5000

10000

maraton

24.3

27.7

26.9

26.9

28.5

28.6

25.6

28.2

28.2

26.7

26.1

29.2

 

 

 

800m:

            Adımlar serbest uzunca ve yumuşaktır. Koşu tekniğinin kusursuz olması gerekir. Yere tabanla basılır. Kollar koşu yönü boyunca hareket eder.

Uzun mesafe koşularında performansın belirlenmesinde önemli olam VO2 maks, koşu ekonomisi ve Anaerobik eşik noktasındaki  parametreler (koşu hızı kalp atım hızı) , 800m koşusunda belirleyici değildir. Yapılan bir çalışmada 800 m koşusunda başarının;  300m koşusu ile yüksek fakat VO2 maks  ve koşu ekonomisi ilede düşük ilişkili olduğunu göstermektedir. 300m koşusunda temel enerji kaynağı ATP-CP ve laktik asit sistemidir. Buda 800m başarısı için bu sisteme dönük antrenman yapılması gerektiğini göstermektedir. Yani     VO2 maks yada koşu ekonomisini yüksek olması 800m de performansın yüksek olacağının garantisi değildir. Buna karşın 800m koşusunun biyoenerjiğine baktığımızda %25 civarında  aerobik sistemden enerjinin temin edildiği görülmektedir. Yinede yüksek maks VO2 toplam ATP üretiminine daha fazla katkıda bulunabilir (Powers, 1988). Yinede anaerobik süreçlerin yani ATP-CP ve  laktik asit sisteminin 800m de daha ilgili olduğunu gösterir. Bu da bu dala özgü antrenmanların daha büyük oranda  buna dönük olmasını gerektirir.

Başarı; kuvvetin ve süratin bileşimini, anaerobik dayanıklılığı ve başarılı bir taktiği  gerekli kılar.

            800m antrenmanı, iskelet kaslarında özellikle bacaklarda  kuvvet ve dayanıklılık gelişimini sağlamalıdır. Şiddetli uzun süreli çalışmalarda bunu tolere edebilmeli. Ağırlık çalışmaları ( ağırlık ve istasyon) 800m için iyi bir hazırlık sağlayacaktır.

            800m antrenman programının temeli  interval antrenmanlarına dayanmaktadır.

Yetişkin elit atletlerde, 800m koşusunda koşulacak derecenin tahmini: 2*1dak 3 dak ara ile koşulur ve toplam mesafe ölçülür. Tahmini 800m derecesi (T800)=217.4-0.199D formülüyle hesaplanır. burada D toplam mesafe dir.

Ör: koşucumuz 2*60 sn 3 dak ara ile koştu ve koşulam toplam mesafe 805 m ise bu koşucunun koşabileceği 800m 2:01.6 dır. (217.4-0.199*805)

 

1500m:

800m koşusunun devamıdır adımlar biraz daha kısadır, kol hareketleri biraz daha azdır. 1500m koşucusunun 5000m mesafe ve 800m sürat antrenmanına ihtiyacı vardır

            Yaklaşık olarak 800m koşusunun iki katı zamanda koşulur. Çıkış anında 800m koşucuların kulvara geçmesi anındaki gibi yapılmalı.

 

Yetişkin elit atletlerde 1500m koşusunda koşulacak derecenin tahmini, 4*60 dak 3 ,2 ,1 dak dinlenme aralarıyla koşulur ve toplamkoşu mesafesi topanır

T1500=871-0.422*D

D toplam koşulan mesafe, T1500,tahmini 1500m derecesi

Ör: 4*60 sn sonucu toplam mesafe=1654m ise bu sporcunun tahmini 1500m derecesi 3.50.0 dir.

 

Antrenman Stratejisi

.

(Coe&Martin,1991)

 

Bir Orta Uzun Mesafe Egzersiz Progamı:

   a)  ısınma

                                                              b) çalışma(esas evre)

                                                              c) soğuma dan oluşur.

a) Isınma

Isınmanın öncelikli iskelet kaslarına kan akımını artırır. İkinci olarak kas ısısını artırdığı için enzim aktivitesi artar. Enzim aktivitesinin artması, enerji metabolizmasını hızlandırır. Son olarak ta germe egzersizlerinin uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar Yaygın bir şekilde uygun ısınmanın kas sakatlanmalarını önlediğine de inanılır.  Isınmanın  süresi 5-20 dk civarıdır fakat iklim şartlarına göre değişiklik antrenmanın doğasına göre değişiklik gösterebilir.

b) Esas evre

Esas evrede  istenilen özelliğin gelişimine dönük çalışma yapılır. Örneğin sürat, kuvvet yada dayanıklılık  çalışmaları, yada bunların karışımı bir çalışma. Bir günde birden fazla özellik üzerinde durulacaksa dayanıklılık çalışmalarının günün son antrenmanı olmasında yarar vardır.

c)      Soğuma

Antrenmanı takiben hafif şiddete soğuma çalışması yapılmalıdır. Soğumanın amacı egzersiz anında kaslar tarafından çekilen kanı merkezi dolaşıma katmaktır. Çevresel şartlara, yaş, antrenmanlılık düzeyi ve antrenmanın çeşidine göre 10-30 dak arasında sürebilir .

 

Esneklik antrenmanı

 Esneklik  antrenmanın ısınma ve soğuma bölümlerinde uygulanabilir.4 temel esneklik tekniği vardır.

1.      Statik gerdirme. Bu gün en popüler tekniklerden biridir. Çünkü öğrenmesi kolay, etkili ve sakatlıklara karşı etkili.

Temel olarak  statik pozisyonda istenilen uzaklıkta kasları tutma . süresi  60 sn ye varan değişik varyasyonlar uygulanır ama genelde 10-20 sn ve 2-3 defa uygulanır.

Örnek : topuklara dokunup beklemek

2.      Dinamik yada balistik

Örnek: sürekli  bir şekilde topuklara dokunup doğrulmak. 

Bu gün artık pek popüler değildir.

 

3.      PNF

Son yıllarda esnekliği geliştirici  en popüler tekniktir pek çok çalışma diğer tekniklerden daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu metoda göre eklem ağrı hissedilen noktaya kadar yardımcı tarafından gerdirilir. Bu noktadan  sonra 6-8 sn yardımcının gerdirme yönüne ters  maksimale yakın izometrik kuvvet uygular. Arkasından 3-4 sn gevşeme ve hemen arkasında ağrı eşiğine veya ağrı eşiğinin biraz üzerine gerdirir.

 

 

KOŞU TEKNİĞİ

 

Kol hareketi:

Kollar doğal olarak omuzdan salınmalı ve ileri ve geri doğru boyunca hareket etmelidir, hafif çapraz çalıştırılabilinir Kol salınımında dirsek 90 derece bükülü olmalı. Üst gövdede hareketler  en aza indirilmeli. Mesafe artıkça aşırı kol hareketinden sakınılmalıdır.

 

Adım:

800/1500m koşularında ayak taban dış, daha uzun mesafelerde ise topuk dış kenarla  yere temas edilip. Adımlar yumuşak ve akıcıdır.

Adın uzunlukları 800/1500m koşularında, uzun mesafe koşularına göre daha büyüktür.  Uzun mesafelerde dizin çok kaldırılması ve vücut ağırlık merkezinin dikey eksende fazla yer değiştirmesi (sıçramalı koşu) aşırı enerji israfına neden olmaktadır. Bu yüzden atletlerde bu tarzda hataları düzeltme yollarına gitmek gerekir.

 

Gövde:

Baş dik göğüs ile aynı hizada olmalı, gözler ileri odaklanmış yaklaşık 10m öne bakmalı. Soluk alıp veme ritme uygun olmalı, ağız ve burun açık olmalıdır

                 

 

 

 

ÇOCUKLARDA  DAYANIKLILIK ANTRENMANI

 

Mesafe koşularında, erken yaşlarda  ve yeni başlayanlarda daha kısa mesafelerde yarışmalara katılmaya  odaklanılmalıdır. Tecrübe ve antrenmanlarla birlikte yarış mesafesi yavaş bir şekilde 3000 den 5000m ye kadar  çıkabilir. Peki neden kısa mesafelerle başlanmalıdır? Genç koşucular için başarılı yarış koşmayı öğrenmek önemlidir. Yani  belirli mesafede yavaşlamadan ve form kaybetmeden  koşabildiği kadar hızlı  koşabilmeyi öğrenmesi. Yeni başlayanların bunu 5000m gibi daha uzun mesafeli bir müsabakada başarması zordur çünkü çocuklarda, konsantrasyon ve hızı koruma yeteneklerinde uzun mesafelerde eksiklik vardır.

 

Tablo 3’de kronolojik yaş ve antrenman yaşına göre mesafelerdeki artış gösterilmektedir. Bu tablo da değişiklikler yapabiliriz. Örneğin yeni başlayan 12 yaşındaki bir çocuk her zamanen kısa mesafe olarak  800m koşamaz. Diğer yarışmalara katılması daha yararlı olacaktır bazen  400m-1500m  gibi

 

Tablo 3. Kronolojik yaş (KY) ve antrenman yaşına (AnY) göre tavsiye edilebilen yarış mesafeleri.

Kronolojik Yaş  (yıl)

Antrenman Yaşı (yıl)

Yarış Mesafesi (m)

12-14

0-2

800/1500/1600m

14-16

2-4

800/3000/3200m

16-18

4-6

800/5000m

 

 

Teknik Gelişim; Diriller

Teknik antrenmanlar düzenli olarak özellikle çocukların antrenman programlarında yer almalıdır. Çünkü iyi bir teknik optimal performans ve sakatlıklardan korunma açısından önemlidir.

Koşucular öncelikle ısınma ve esnetmeleri yaptıktan sonra teknik dirilleri yapmalıdır. Eğer antrenör bir günde birden fazla antrenman  çeşidi planlarsa örneğin diriller+ağırlık çalışmaları gibi, atlet öncelikle dinlenik iken teknik dirilleri yapmalıdır. Antrenör teknik diriller sırasında dirillerin doğru yapılması konusunda dikkatli olmalıdır ve hareketin doğru yapılması konusunda uyarılarda bulunmalıdır.  Teknik diril  çalışmalarına sezon öncesi hazırlık döneminde yer verilmelidir. Hazırlık döneminde zamanla daha fazla mesafe ekleyerek ve/yada  fazla diril ekleyerek hacim artırılır.

Sıklık:Her drillde 3-6 tekrar

Şiddet: Hızlı fakat kontrollü

Dinlenme: Yürüme yada jog (başlangıç noktasına kadar )

       Tablo 4. Hazırlık periyodu için örnek

 Drill

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

Diz çekme

3*20m

3*30m

3*40m

Skipping

3*40

3*60

3*80

Kalçaya topuk vurma

3*20

3*30

3*40

Hızlı ayak

3*10

3*20

3*30

Teknik Gelişim: Koşu  Adımları

Diğer bir metod kısa mesafelerde (100-150m) yarış hızında yada daha hızlı tekrarlar yapmaktır. Teknik adımlar hareketin doğruluğunu açığa vurabilir. Böyle bir çalışmada antrenör koşucunun koşu formundaki hatalara bakar ve her koşu sonunda  problemin giderilmesi için telkinde bulunur. Mümkünse hemen videodan göstererek telkinde bulunmalıdır.

Örneğin, atletin aşırı uzun adım atma, pasif yere konma, kollarının gövdesinin önünde çapraz salınım yaptığı ve gövdede rotasyonla sonuçlandığını düşünelim. Bu atlete 15*150m tam dinlenmeli yapmak faydalı olabilecektir.  Bu alışmada  şu şekilde bölüne bilinir.

·        5*150m 1500 m koşu hızında, koşu adımındaki hatayı düzeltmeye (aşırı uzun)  odaklanmış olunmalı,

·        5*150m 800m koşu hızında, aktif yere konmaya odaklanma

·        5*150m kontrollü sprint, kolları  koşu yönüne doğru  salınımına odaklanma.

Yorgunluk  teknik gelişimde sınırlayıcı bir faktördür

 

Kuvvete Dayanıklılık Gelişimi

 

Orta–uzun mesafe koşucularının yüksek maksimum kuvvet  değerlerine ihtiyaçları yoktur çünkü koşu sırasında adımlarda maksimum kuvvet uygulamazlar. Koşucuların  kuvvet ve dayanıklılığın  bileşimine ihtiyaçları vardır, yani uzun süre boyunca orta şiddette kassal kuvvete ihtiyaçları vardır. Bu özelik kuvvete dayanıklılık diye bilinir. Kuvvete dayanıklılık  sakatlıkların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca koşu  tekniğinin gelişimine katkıda bulunur. Çünkü kötü koşu tekniği genellikle, kasların zayıflığı yüzünden erken yorulmadan kaynaklanır. Bu amaçla genç koşucular için dairesel (circuit) ve ağırlık antrenmanı kuvvete devamlılık amaçlı organize edilebilir.

 

Dairesel Antrenman (Circuit )/İstasyon Çalışmaları

Dairesel antrenman kuvvete dayanıklılık geliştirici bir antrenman olarak organize edebiliriz, performans gelişimi ve sakatlıkları önlemede önemlidir.

Süre:10-45 dak

Sıklık: 10-30 tekrar

Şiddet:>%70 KAH, hızlı fakat kontrollü

Dinlenme: 20-30 sn egzersizle arası.

Tablo 5. Farklı gelişim seviyelerdeki koşucuların hazırlık dönemi için örnek bir dairesel antrenman

 

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

  1. istasyon

Şnav

Mekik

Skuat

400m

 

10-12

18-20

18-20

1

 

14-16

22-24

22-24

1

 

18-20

26-28

26-28

1

     2. istasyon

     Eşli barfiks

     Ters mekik

     Ayak bileğinden                     yükselme

400m

 

10-12

10-12

18-20

 

1

 

12-14

14-16

22-24

 

1

 

14-16

18-20

26-28

 

1

  1. istasyon

Omuz çalışması

Ayak kaldırma

Step hareketi

400m

 

10-12

18-20

10-12

1

 

12-14

22-24

12-14

1

 

14-16

26-28

14-16

1

 

Antrenman 3 istasyon toplamı bir set olarak ele alınabilir. Önce bir set daha sonra 1 set+1. istasyon, daha sona 1 set+1. ve 2. istasyon şeklinde hacim artışı yapılabilir. Üç sette kadar çıkan böyle bir çalışma 45 dk civarındaki bir süre alır. İstasyondaki hareketlerin sayısı artırılarak hacmi artırabildiğimiz gibi hareket hızı ve koşu hızını artırarak ta   şiddeti artırabiliriz.

 

Ağırlık Antrenmanı;Kuvvete Dayanıklılık İçin Bir Sonraki Adım

 

Dairesel antrenman  gibi dayanıklılık sporcuları için ağırlık antrenmanı, performansın gelişimi ve sakatlıkların önlenmesi için kuvvete dayanıklılığı geliştirebilir. Dairesel antrenmandaki gibi düşük şiddetli yüksek tekrarlara sahiptir.

Bu antrenman metodu fiziksel olgunluğa ulaşmamış genç atletlere ve yeni başlayanlar için uygun olmayabilir.

Süre:20-50dak

Sıklık:8-15 her egzersizde tekrar

Şiddet:10-15 maksimum tekrar

Dinlenme: egzersizler arası 1yada 2 dak

 

Tablo 6. Hazırlık periyodu için örmek

Hareketler

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

Benç pres

Mekik

Skuat

Omuz arkasından press

Günaydın

Diz ekstasnsiyon

Diz kurls

Dambıllla kol sallama

Ayak bileğinde yükselme

12-15 tekrar/15 maksimum tekrar

12-15

12-15/15 maksimum tekrar

10-12/12 maksimum tekrar

10-12/12 maksimum tekrar

12-15/15 maksimum tekrar

10-12/152maksimum tekrar

12-15/15 maksimum tekrar

12-15/15 maksimum tekrar

10-12tekrar/12maksimum tekrar

12-15

10-12/12 maksimum tekrar

 8-10/10 maksimum tekrar

 8-10/10 maksimum tekrar

 10-12/12 maksimum tekrar

 8-10/10 maksimum tekrar

 10-12/12 maksimum tekrar

 10-12/12 maksimum tekrar

            Maksimum tekrar antrenörün  her birey için ayarlayacağı yükü ifade eder. Örneğin 12 maksimum tekrarın anlamı atletin veili ağırlıkta en fazla 12 tekrar yapabildiğidir yani 13 tekrarın yapılamadığını da ifade eder.

            Sezon içinde koşucu, en az 8-10 dairesel antrenman yapmadan (3-4 hafta)  ağırlık antrenmanına girmemelidir. Dairesel antrenman, sporcunun daha şiddetli ağırlık antrenmanı yapabilmesi için atletin  kuvvete devamlılığın temelini kurmasında yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

Çocuklar İçin Temel  Antrenman Alanı Kalp Atım Hızı Dikkate Alınarak  Düzenlenebilir

 

Tablo 7. Kalp atım hızına göre tavsiye edilen aerobik ve anaerobik çalışma alanları.

Antrenman

% Maksimak Kalp Atım Hızı

Maks KAH 207 Olan Sporcular İçin Antrenman Bölgesi (atım / dak)

Aerobik dayanıklılığın gelişimi

65-75

135-155

Anaerobik eşik antrenmanı

75-85

155-176

Anaerobik dayanıklılığın gelişimi

85-100

176-207

           

Bu örnekte sporcumuz 13 yaşındadır ve tahmini maks KAH değeri 220yaş (220-13=207) dan belirlenebilir. Böylece aerobik dayanıklılık için 207x 0.65=135 ve 207x 0.75=155  KAH değerinde çalışma yapması gerekmektedir.

 

 

1. GENEL AEROBİK DAYANIKLILIK GELİŞİMİ

 

            Genel aerobik dayanıklılık antrenmanının ana hedefi kardiovasküler sistemin etkinliğini geliştirmektir. Bunun yanında zihinsel uyumluluğu  da geliştirir.

Devamlı koşu gibi aralıksız aktiviteler kanın 02 taşıma kapasitesinin gelişiminde etkilidir (Dick,1992).

 

Devamlı Aerobik Koşu

 

Aerobik gelişim için hız. eşik hızına yaklaşmalı ancak jog gibi düşük hızda olmamalıdır.

Süre: 20-70dak

Sıklık: 1 tekrar

Şiddet: Maks KAH %65-75

Dinlenme: Yok

 

Tablo 8.Hazırlık periyodu için örnek

Mesafe

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

800m

1500m

3000m

5000m

20 dak

20 dak

20 dak

20 dak

25 dak

30 dak

35 dak

35 dak

30 dak

40 dak

45 dak

45 dak

 

Yeni başlayanlar için sezon başında bu çalışmanın 20 dakika olması yeterlidir. Buna karşın ileri düzeydeki 3000-5000m ye özelleşmiş koşucularda sezon içinde adım adım 70 dakikaya  ulaşabilir. Örneğin yeni başlayanlarda bu şiddete (%65-75 maks KAH)   1000m geçiş zamanları 5:00 - 5:20 dakika olabilirken antrenman yaşı dört yıl ve üzerinde olan üst düzey sporcularda koşu hızı her 1000m  geçiş zamanı 4:00- 4:20 dakika olabilir.

                                                                                                              

           Çocuklarda genel aerobik dayanıklılığı geliştirmek için koşu dışında diğer aktivitelerde de bulunmak faydalıdır (bisiklet,yüzme ve diğer ritmik aktiviteler). Çok fazla devamlı koşu uygulaması sıkıcı olabilir. Koşu dışı aktiviteler de yer alması motivasyonu güçlendirir. Tüm vücudun gelişimi, koşudan kaynaklı sakatlanmaları da azaltır.

          

           Tamamen Temel Antrenman Metodu: Tepe Antrenmanı

 

Tekniği, zihinsel hazırlığı, genel aerobik dayanıklılığı, kuvvete dayanıklılığı geliştirir. Bu yüzden tepe antrenmanı atletlerin kros ve pist yarışlarında hazırlanmalarında temel anahtar antrenmandır.

            Hızlı fakat kontrollü 200-600m tepe antrenmanları  tekniği geliştirecektir çünkü atlet tepe çalışmasında dizi kaldırmaya, ayağı yerden kaldırmada güçlü bir harekete ve kolları ciddi bir şekilde zorlayacaktır. Ayrıca tepe çıkış ve iniş kuvvete dayanıklılığı geliştirmenin de mükemmel bir yoludur çünkü bu sayede kaslara fazladan yük biner. Son olarak eğer tepe çıkışı devamlı aeobik koşu ise aerobik dayanıklılığın gelişimine de yardım eder.

            Tekniğin ve kuvvete devamlılığın gelişimini sağlar, eğim çok dik olmamalıdır.(%10) eğim tekniğini geliştirmek için genel olarak koşucunun düz zeminde koştuğundan daha fazla zorlayıcı olmalıdır.

Kısa tepe çalışmaları çok hızlı ve 100m civarıdır. Eğim açısı 10 derece civarı idealdir. Sürati maksimize edebilmek için koşu sitilinin aşırı zorlanması gerekir burada enerji ihtiyacı bacaklardan diğer  büyük kas gruplarına doğru yayılır. Tepe çalışmaları sırasında güçlü kol hareketi, ayağın her hareketinde kalça fleksörleri (bükücüleri) sayesinde hızlı ve güçlü diz hareketi, ayak parmak hareketi gerekir, bunlar müsabakada ani ve çabuk hız değişimlerini ve finişe kadar bu hızı korunmasını sağlar.

 

 

2. ANAEROBİK EŞİK ANTRENMANI

 

            Koşu hızı devamlı aerobik koşu hızından yüksek fakat 3000/3200m koşu hızından  da  yavaştır.  Gençlerin çoğu eşiğe maksimum kalp atımlarının %75-85 ‘inde ulaşır. Eşik hızı için bu orandaki kalp atım hızına düşen koşu hızları uygun olur. Eğer sporcunun makimum kalp atım hızı 200 atım/dak ise,  bu tarzdaki çalışmada ki koşu hızı, kalp atımlarının 150-170 atım arasındaki bölge olacaktır (%75 için, 200x0.75=150;  %85 için, 200x0.85=170).

Eşik antrenmanın toplam süresi sporcunun gelişimine bağlı olarak 6-35 dak arasında değişebilir. Örneğin antrenman yaşı bir yıl olan bir sporcuda bu süre 10 dakika olabilirken. 6 yıldır spor yapan çocuklarda 30-35 dak olabilir.

Anaerobik eşiğin yükseltilmesinde iki antrenman formu kullanılır: interval tempo metodu ve devamlı tempo koşusu.

 

İnterval Tempo Metodu (Eşik Antrenmanı)

 

            İnterval antrenmanı yeni başlayanlar için etkili bir yöntemdir özellikle devamlı tempo koşusuna konsantre olamayanlar için etkilidir.

            Nabzı 180’e çıkartıp 120’ye indirerek uygulanan yaygın interval antrenmanın kalp hacmini artırmaktadır ve buna bağlı olarak kalbin kanı pompalama gücüde gelişir.

Süre: Her tekrar 2-8 dak

Sıklık: 2-10 tekrar

Şiddet:  %80-85 maksKAH

Dinlenme: 30-90sn jog yada yürüme.

 

Tablo 9. Hazırlık periyodu için örnek

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

4*2 dak 90 sn dinlenme ile

4*4 dak 60 sn dinlenme ile

4*6 dak 30sn dinlenme ile

           

İnterval antrenmanında  çalışma sürelerinin yaşla birlikte artığına buna karşın toparlanma periyodunun ise giderek azaldığına dikkat edin. Bu tarzda  antrenmanda şiddet için, kalp atım hızı yada koşu hızı da baz alınarak  her yerde kullanılabilir. Koşu pisti. arazi. yollar tepeler...gibi.

            Verimsel dinlenme: Bir önceki çalışmanın etkisi organizmandan tamamen kalkmadan ikinci bir yükün uygulanmasıdır. Bu antrenmanın hedefi dayanıklılık performansı kapasitesini geliştirmek için yorgunluk direncini artırmak gibi görünmektedir.

 (Çalışma KAH değerinin 1/3ü kadar azalması için geçen süre verimsel dinlenmedir).

Örnek: Çalışmadaki KAH 180 atım/dak ise, 180/3=60 dir ve 180-60=120 atım/dak 2. tekrarın başlaması içim gereken  kalp atım sayısı.

 

Devamlı  Tempo Koşusu (Eşik Antrenmanı)

 

Devamlı tempo koşusu laktat eşiğini ve  zihinsel uyumu geliştirir. Ara vemeden koşu sayesinde konsantrasyon daha iyi gelişir. Çünkü uzun süreli bu hızda koşuya odaklanırlar. Antrenmanda ara verilmemesi antrenman şiddetinin interval antrenmanından biraz daha düşük şiddette  olmasına neden olur. Ayrıca

Süre: 6-35 dak

Sıklık: 1 tekrar

Şiddet: %75-80 maks KAH

Dinlenme: Yok

 

Tablo 10.Hazırlık periyodu için örnek

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

6 dak

12 dak

18 dak

            Devamlı tempo koşusunun süresi antrenman yaşıyla birlikte  artmaktadır. Örneğin  antrenman yaşı 2-4 yıl olan koşucularda süre 12 dakikadan başlayıp hazırlık periyodunun sonunda 18 dakikaya ulaşabilir;  bu durum ileri düzeydeki sporcular için ise 18-30 dakika yada daha fazla olabilir.

 

            Örneğin.  antrenman yaşı iki yıl olan koşucuların her1000m geçiş zamanları 4:20 - 4:40  dakika ise bu sporcuların üç-dört yıl sonra 1000m geçiş zamanları 3:45-4:00 dakika olabilir. Başka bir değişle  daha  fazla deneyime sahip koşucular eşik antrenmanı için daha yüksek hızlarda antrene edilmelidir. Bu formda antrenman.  interval antrenmanı gibi  düz zeminden  tepelik arazilere kadar değişik  yerlerde  uygulanabilir. Önemli bir nokta ise yeni başlayanların önce düz zeminden bu tarzda antrenmanları uyguladıktan sonra  adım adım diğer arazi koşullarında bunu uygulamalıdırlar.

 

 

 

 

3. ÖZELLEŞMİŞ AEROBİK- ANAEROBİK DAYANIKLILIK GELİŞİMİ

     

Gençlerin  800m den 5000m ye kadar  olan yarışlarda koşu hızları anaerobik eşik hızlarının üzerindedir. Aslında bu mesafelerde yarışın fizyolojik ihtiyaçları, vücudun maksimal 02 taşıma/kullanma kapasitesinin üzerinde olabilir. Bu yüzden genç koşucular için aerobik sistemi tam olarak  ve anaerobik sistemin gereken oranda antrene edilmesi önemlidir.

Özelleşmiş antrenmanın fizyolojik ve psikolojik gerekleri yüzünden, sakatlanmalar meydana gelebilir. Bu yüzden bu tarzda antrenman yarışa hazırlık esnasında haftada 2 defadan fazla yapılmamalıdır.

 

Özelleşmiş Dayanıklılık Antrenmanı (İnterval Metodu)

Koşucular yarışa özel  aerobik-anaerobik dayanıklılığı  hedef yarış hızındaki intervallerle geliştirebilirler. Toplam mesafe  hedef yarışın %50 altı yada üstü olabilir. Örneğin 3000m koşucusu için bir çalışmada 1500-4500m olabilir (3.00x0.50=1500; 3000x1.5=4500). Özelleşmiş dayanıklılık antrenmanı,  koşucunun farklı gelişim özelliğine ver branşın özelliğine göre değişir. Atlet  tekrarları arasını eğer hedef dereceye ulaşmada çok yoruluyorsa uzatabilir. Yani  hedef dereceye ulaşmak set arasındaki dinlenme süresinden daha önemlidir.

Mesafe :100-600m

Sıklık:2-8 tekrar

Şiddet:yarış hızı

Dinlenme: 1:1 (dinlenme=çalışma)

 

Tablo 11. Özelleşmiş dayanıklılık antrenmanı (interval metodu)

 

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

800m koşucusu için

3*150

3*200

4*200yada

1*400ve 2*200

1500m için

3*300

4*400

4*400yada

2*600 ve 1*400

3000m için

----------

3*800yada

1*1000, 1*800, 1*600

3*1000 yada

1*1200

1*1000

1*800

 

 

Özeleşmiş Dayanıklılık Antrenmanı (yarış yada deneme)

 

İnterval antrenmanına ek olarak iki büyük yol dala özgü dayanıklılığı geliştirir, bunlar yarışlar ve denemelerdir. Denemelerde süre yada mesafe %50-75 yarış hızının altında olabilir. Yarışlar ise

Mesafe %50-75(denemede)

            %50- 200 (yarışlar)

Sıklık:1-2 tekrar

Şiddet: Yarış hızı

Dinlenme:Tam

 

 

Tablo 12. Özeleşmiş dayanıklılık antrenmanı (yarış yada deneme)

 

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

800m için

1*400

1*400-600

1*400-600

1500m

1*800

1*800-1200

1*800-1200 yada

1*800 ve 1*400

3000m

 

1*1500-2000M

1*1500-2000m yada

1*800 ve 1*800m

 

 

4. ANAEROBİK DAYANIKLILIK ANTRENMANI

Anaerobik dayanıklılık antrenmanı anaeobik koşullarda oluşan laktik asite karşı direnci artırır ( 800m koşusu, tüm mesafelerde finiş sprinti, kros müsabakalarında yokuş yukarı koşular da). Anaerobik dayanıklılık yorgunluk durumunda çok hızlı koşabilme yeteneğidir. Temel olarak antrenmanda her tekrar yarış hızından %10-15 daha hızlı koşularak anaerobik dayanıklılık geliştirilir.

Süre:100-600m

Sıklık:2-8 tekrar

Şiddet: yarış hızından %10-15 daha hızlı

Dinlenme:bir önceki hızda koşabilecek kadar yeterli süre (120 KAH dan daha düşük noktaya gelince)

Tablo 13. Hazırlık Periyodu Sırasında Anaerobik Dayanıklılık Antrenmanı

 

Yeni Başlayanlar

KY: 12-14 Yaş

AnY: 0-2

İlerlemiş

KY: 14-16

AnY: 2-4

İleri Düzey

KY: 16-18

AnY: 4-6

800m için

3*100

2*200

3*200

1500m

4*200

3*300

3*400

3000m

 

3*400

5*400

 

 

Anaerobik dayanıklılık çalışmaları koşuların gelişim seviyelerin ver  branşa özgü olarak değişim gösterir.

 

6.  HIZ GELİŞİMİ İÇİN GELİŞMİŞ METODLAR:

 

            Tek varyasyonlu  koşular: Koşucu fizyolojik uyumu ve aynı zamanda yarış hızı yeteneğinide geliştirir.

Hızın değişmediği tüm koşu boyunca aynı kaldığı koşular.

            Ör: 4x600m, hedef  2:00dak ise hız her 600m ve koşu içinde aynı omalıdır. Yani 600m içinde 200m geçişleri hep 40sn.

 

            Değişik varyasyonlu koşular:  Hız kontrolünü ve  sonlarında sprint yeteneğini vede yarış hızı yeteneğini geliştirir.

           Ör: 200-400-800-400-200=1600m; yüklenme-dinlenme  1:1.                                    Burada 200myi birincice ikincide 33-35 sn, 400m leri 73-76 sn ve 800m yi 2:35-2:40 gelmeye çalışmalıdır.

Fartlek: Hızı ve taktiksel yeteneği geliştirir. Doğada yapıldığı için çocuk ve gençler için eğlencelidir.

                         Ör: Doğada 30 dak boyunca değişik hızlarda jog ile birlikte koşular.

Farklı antrenman yaşlarındaki koşucular için genel antrenman özellikleri

Antrenman yaşı

Genel özellikler

0-2

Çocuğun mesafe koşuları için antrenmanın tüm metodlarına girişi  

İyi bir teknik kazanmak

Temel kuvvete dayanıklılık ve  genel aerobik dayanıklılığın inşası

Yarış hızı yeteneğinin gelişimi

2-4

Tekniğin iyileşmesi

Kuvvete dayanıklılık ve genel dayanıklılığın güçlenmesi

Gelişmiş metodlar kullanarak özelleşmiş yanların gelişimi: anaerobik eşik, özel dayanıklılık ve anaerobik dayanıklılık

Yarış hızı yeteneğinin gelişimi ve değişik hızlarda gelişimi..

 Değişik yarıl stratejilerinin kullanılmasının yeteneğinin gelişimi

4-6yıl

Temel kondisyonel özelliklerin gelişimine devam edilmesi

Antrenman hacminin artımı ile yarış için yeteneğin gelişimi

Yarış stratejisini artık bireysel olarak belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

Ana özellik

Anahtar Metod

Aralık 

(%)

Orta-

lama

(%)

Mikrosiklüsdeki oranı

GENEL HAZIRLIK

Hareketliliğin gelişimi

Oyunlar (futbol,frisbi,,)

8-12

10

 

Esnekliğin gelişimi

Isınma , gerdirmeler

8-12

10

2-4

Tekniksel kusurları bulmak ve düzeltmek

Teknik driller ve adımlar

8-12

10

3-6

Kuvvete devamlılığın gelişimi

İstasyon ve ağırlık çalışmaları

23-27

25

2-4

Genel aerobik dayanıklılığın gelişimi

Devamlı aerobik koşular, bisikler, yüzme

28-32

30

2-4

İleri antrenmanları giriş

Tempo koşuları, özelleşmiş yada anaerobik dayanıklılık koşuları

3-7

5

1-2

Antrenmanlar arası toparlanma

Kolay joglar, bisikler, yüzme

8-12

10

2-4

ÖZEL HAZIRLIK

Hareketliliğin gelişimi

Oyunlar

8-12

10

2-4

Esnekliğin gelişimi

Isınma ve gerdirmeler

8-12

10

3-6

Tekniğin daha iyileştirilmesi

Teknik driller ve adılar

8-12

10

2-4

Kuvvete devamlılığın gelişimi

İstasyon, ağırlık antrenmanı ve tepe koşuları

18-22

20

2-4

Aerobik dayanıklılığın gelişimi

Devamlı aerobik koşular

18-22

20

2-4

Anaerobik eşiğin gelişimi

İnterval ayda sürekli tempo koşuları

5-9

7

1-2

Özeleşmiş dayanıklılığın ve yarış hızı yeteneğinin gelişimi

Yarış hızında interval koşuları

3-7

5

1-2

Anaerobik dayanıklılığın gelişi

Yarış hızından daha hızlı interval koşuları

1-5

3

1-2

Antrenmanlar arasında toparlanma

Kolay joglar, bisikler,yüzme

13-17

15

3-6

 

 

YARIŞ ÖNCESİ

Esnekliğin korunması

Isınma ile birlikte gerdirmeler

18-22

20

4-8

Tekniğin iyileştirilmesi

Teknik driller ve adımlar

8-12

10

1-2

Kuvvete dayanıklılığın korunması

İstasyon ve ağırlık antrenmanı, tepe koşuları

8-12

10

1-2

Aerobik dayanıklılığın korunması

Sürekli aerobik koşular

13-17

15

1-2

Anaerobik eşiğin gelişim/koruma

İnterval tempo koşusu

 

5

1-2

Özel dayanıklılığın ve yarış hızı yeteneğinin gelişimi

Yarış hızında interval koşuları denemeler, yada yarışlar

8-12

10

2-4

Anaerobik dayanıklılığın gelişimi

Yarış hızından daha hızlı interval koşuları

3-7

5

1-2

Antrenmanlar arası toparlanma

Kolay joglar, bisikler,yüzme

 

25

2-6

ANA YARIŞ

Esnekliğin korunması

Isınmayla birlikte gerdirmeler

18-22

20

4-8

Tekniğin iyileştirilmesi

Teknik adımlar

8-12

10

1-2

Kuvvete dayanıklılığın korunması

İstasyon/ağırlık antrenmanları

8-12

10

1-2

Aerobik dayanıklılığın korunması

Sürekli aerobik koşular

8-12

10

1-2

Anaerobik eşiğin korunması

İnterval tempo koşuları

8-12

10

1-2

Özelleşmiş dayanıklılığın dışında  yarış  özel sürat yeteneğini zorlamak

Yarışlar

8-12

10

1-2

Anaerobik dayanıklılığı zorlamak

Yarış hızından daha hızlı interval koşular

3-7

5

1-2

Antrenmalar arası toparlanma

Kolay joglar, bisiklet,yüzme

23-27

25

3-6

 

 

 

Genel Hazırlık (ileri düzey, kros)

Günler

Antrenman içeriği

Pazartesi

Ünitel. Genel aerobik dayanıklılık

           Devamlı koşu, bisiklet yada yüzme

           35-40 dak %75-65 maks v02 hızında

Ünitell. Hareketlilik

           Furbol,frisbee değişik çalışmlar…    

Salı

Ünitel. Isınma/esneklik

              10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Teknik

             Driller yada adımlar

Ünitelll. Kuvvete devamlılık

             İstasyon çalışması

            1X3 istasyon

Çarşamba

Ünite l. ısınma/esneklik

         10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünite ll. Anaerobik eşik

          interval tempo koşusu

         4x3 dak %80-85 maks KAH ile ve 60sn ara ile

Perşembe

Ünite l. Genel aerobik dayanıklılık

             Devamlı koşu, bisiklet yada yüzme

         35-40 dak  %75-65 maks KAH

Ünitell.   Hareketlilik

               Furbol, frisbe v.b

               10-20 dak

Cuma

Ünite l.  ısınma /esneklik

            10dak jog ve tüm gerdirmeler

birin ll. Teknik

            Driller yada adımlar

Ünitelll. Kuvvete devamlılık

              Istasyon antrenmanı

            1x3 istasyon

Cumartesi

Ünitel. Toparlanma

             20-30 dak kolay jog,yüzme ,bisiklet

Pazar

Tam Dinlenme

 

 

 

 

 

12 Günlük  ÖzelHazırlık Mikrosiklüsü  (ileri düzey, kros)

Günler

Antrenman içeriği

Pazartesi

Ünitel. Genel aerobik dayanıklılık

            Devamlı aerobik koşu  ( 45-50 dak %65-75 maks KAH hızında )

Ünitell. Hareketlilik

           Futbol, frisbe,değişik dallar v.b

Salı

Ünite l. ısınma /esneklik

               10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Anaerobik eşik

            Interval yada devamlı tempo koşusu

            Devamlı koşunun 15 dakikası  % 85-80 maksKAH da

Çarşamba

Ünitel. Toparlanma

             20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

Perşembe

Ünitel. Isınma/esneklik

               10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Teknik

            Driller yada adımlar

            5x30m diz çekme

            5x60m skiping

            5x30m kalça-topuk

            5x20m hızlı ayak

Ünite ll. Kuvvete devamlılık

   İstasyon  antrenmanı, ağırlık ant, yada tepe  koşuları

Cuma

Ünitel  toparlanma

              20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet; yada tam dinlenme

Cumartesi

Ünitel. Isınma/esneklik

              10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünite ll. Özelleşmiş ve anaerobik dayanıklılık

           Yarış hızında yada daha hızlı interval koşuları

           3x800m yarış hızında, 1:1 dinlenme

           3x200m yarış hızndan %10-15 daha hızlı 2 dak dinlenme ile          

pazar

Ünite l toparlanma

           20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet; yada tam dinlenme

Pazartesi

Ünitel. Genel  aerobik dayanıklılık

         Devamlı aerobik dayanıklılık ( 45-50 dak  %75-65 maks KAH)

Salı

Ünite l. ısınma/ esneklikü

             10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Teknik

             Driller yada adımlar ( 8x150 metre)

Ünite lll. Kuvvete devamlılık

              İstasyon, ağırlık antrenmanı yada tepe koşuları ( 2x3 istasyon)            

Çarşamba

Ünite1. Toparlanma

             20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet; yada tam dinlenme

perşembe

Ünitel. Isınma /esneklik

            10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Anaerobik eşik

            Interval yada devamlı tempo koşusu

            4x5 dak %80-85 maks KAH’da 60 sn ara ile

Cuma

Ünite l. Ünite1. Toparlanma

             20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

 

Yarış Öncesi  12 günlük Mikrosiklüs (ileri düzey, kros )

 

Pazartesi

Ünitel. Genel aerobik dayanıklılık

          Devamlı aerobik koşu (35-45 dakİ %75-65 maks KAH ile)

Ünitell. Esneklik

           Tamamen esneklik

Ünitelll. Teknik

            Driller yada adımlar ( 8x150m)

 

Salı

Ünitel ısınma / esneklik

             10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Anaerobik dayanıklılk

            Yarış hızından daha hızlı interval koşusu

            5x400m  yarış hızından %15-10 daha hızlı, 3 dak dinlenme ile

 

Çarşamba

Ünitel. Toparlanma

                20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

 

Perşembe

Ünitel .ısınma/gerdime

           10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Teknik

        Driller yada adımlar (12x150m)

Ünitelll. Kuvvete devamlılık

              istasyon  yada ağırlık ant ( 2 set ağırlık)               

 

Cuma

Ünite l toparlanma

              20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

 

Cumartesi

Ünitel. Isınma/esneklik

           10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Özelleşmiş dayanıklılık

             Yarış hızında interval  ant

             1x1000m,  1:1 toparlanma

             4x500m,    1:1 toparlanma

             1x1000m  

 

Pazar

Ünitel. Toparlanma

             20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet; yada tam dinlenme

 

Pazartesi

Ünitel. Isınma/esneklik

             10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Anaerobik eşik

            Interval tempo koşusu

            6x3 dak , %85-80 maksKAH İLE, 60  sn dinlenme ile

Ünitelll. Kuvvete devamlılık

             Hafif istasyon antrenamı yada ağırlık ant

           1x3 istasyon

 

Salı

Ünitel  toparlanma

 

Çarşamba

Ünitel. Isınma/ esneklik

Ünitell. Özelleşmiş dayanıklılık/ hız kontrol

          8x300m 1:1 toparlanma

 

Perşembe

Ünitel. Toparlanma

                20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

 

Cuma

Ünitel. Isınma/ esneklik

            10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Özelleşmiş dayanıklılık

            5.000m yarış yada deneme.

 

 

 

 

 

ANA YARIŞMA 7 GÜNLÜK MİKROSİKLÜS (Ileri düzey, kros)

Pazartesi

Ünitel. Isınma/esneklik

            10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Özelleşmiş anaerobik dayanıklılık

          2x(1x600m ve 1x200m) tam dinlenme ile

Salı

Ünitel. Genel aerobik dayanıklılık

          Devamlı aerobik dayanıklılık

          30-35 dak %65 maks KAH ile koşu

Ünitell. Teknik

          driller yada adımlar

          6x100m

Çarşamba

Ünitel. Isınma /esneklik

           10dak jog ve tüm gerdirmeler

Ünitell. Anaerobik eşik

             Interval tempo koşusu

             6x2 dak %85 maks KAH ile, 60 sn dinlenme ile

Ünitelll. Kuvvete devamlılık

              Hafif istasyon  yada ağırlık

          1x3 istasyon         

Perşembe

Ünitel. Toparlanma

          20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

Ünitell. Esneklik

          tamamen gerditmeler

Cuma

Ünitel. Toparlanma

           20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet

Ünitell. Esneklik

          tammamen esnetmeler

Ünitelll. Teknik

            6x100m teknik adılar

Cumartesi

5.000m kros yarışı

Pazar

Ünitel. Toparlanma

           20-30 dak kolay jog,yüzme yada bisiklet; yada yamamen dinlenme

 

 

 

 

 

 

 

Ergenlik Öncesi Dayanıklılık Antrenmanı İçin Model Periyotlama

Antrenman Formu

Mesafe

Çalışmanın Hızı

Tekrar Sayısı

Dinlenme Aralığı (dak)

Oyunlar

-

Ortadan-hızlı (kısa oyunlar için)

2-4

Değişir

Devamlı bayraklar

40-200m

Orta

2-4

2-3

Faydalı aerobik aktiviteler; koşu, yüzme, kros kayak,..

20-60dak

Hafif ve devamlı

1-2

(mesafeye bağlı)

-

 

 

Ergenlik Döneminde  Dayanıklılık Antrenmanı İçin Model Periyotlama

Antrenman Formu

Mesafe

Çalışmanın Hızı

Tekrar Sayısı

Dinlenme Aralığı (dak)

Ergenlik öncesindeki gibi oyunlar

40-200

Hızlı-orta

3-5

Değişir

Interval antrenmanı

200-400m

orta

3-5 (400m için az sayıda takrar)

2-3

Aerobik aktiviteler

(uzun tekrarlar)

800-2000m

Orta  hızda ve devamlı, hafif derecede zorlayıcı

1-3

3-5

 

 

 

 

Ergenlik Sonrası  Dayanıklılık Antrenmanı İçin Model Periyotlama

Antrenman Formu

Mesafe

Çalışmanın Hızı

Tekrar Sayısı

Dinlenme Aralığı (dak)

Tek  antrenman (uzun mesafe)

20000-5000m

Yavaş-orta

1

-

Interval antrenmanı

(uzun mesafe)

800-1500m

Orta

2-4(6)

2-3

Interval antrenamı

(kısa tekrarlar)

200-400m

Orta

4-6

3-5

Takım sporları için taktik driller (uzun)

2-5 dak

Orta

3-6

2-3

Takım sporları için taktik driller (kısa)

30-60 sn

hızlı

4-6 (8)

3-5

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA