Ek: Toplantı Bilgileri

 

TOPLANTI YERİ ve SAATİ

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Seminer salonu – Saat: 09.30

 

PROGRAM

 

09 HAZİRAN 2007 – CUMARTESİ

09.30–09.50

AÇILIŞ

 

09.50–10.10

Federasyonun Atletizm Temel Eğitimine Bakışı

Cahit Yüksel

10.10–1030

Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfının Kuruluşu ve Amaçları

Tulya Moran

10.30–11.15

Naili Moran Atletizm Eğitimi Programları

Yrd.Doç.Dr. Ercan Haslofça

11.15–11.30

Çay Molası

 

11.30–12.30

Uygulama (IAAF Kids’ Athletics - Bebestad Atletizm Oyunları)

Ercan Haslofça, Ali Güreş, Nurullah Candan, Hikmet Öncel, Ertay Seyrek, Kemal Şencan

12.30–13.45

Öğle Arası

 

13.45–14.15

Atletizmin Temel Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında Üniversitelerdeki Spor Eğitimi Programlarının Önemi

Öğr.Gör. Ali Güreş

14.45–15.15

Hareket Eğitimi Modeli Kuramı ve “İlköğretim Birinci Devre İçin “Bebestad” Örneği

Ferda Gürsel

15.15–15.45

Spor Eğitim Modeli Kuramı ve “Sınıf Öğretmenliği Bölümü” için “Bebestad” Örneği

Yeşim Bulca

15.45-1600

Çay Molası

 

16.00-16.30

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Atletizm Ders İçeriklerinde Atletizm Temel Eğitiminin Yeri

Filiz May

16.30-17.00

Antrenörlük Bölümü Atletizm Ders İçeriklerinde Atletizm Temel Eğitiminin Yeri

Yrd.Doç.Dr. Gazanfer Gül

17.00-17.30

Türkiye’de Atletizm Eğitim Programlarını Uygulama Modelleri

Dr. Nejat Kök

Yrd.Doç.Dr. İlhan Ağırbaş

17.30

TARTIŞMA ve KAPANIŞ

 

 

 

NOT:

—Tüm katılımcılara Katılım Belgesi ile Yazılı ve Görsel Dokümanlar verilecektir.

-Öğle yemeği Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı Tarafından Verilecektir.

—Katılacakların 07 Haziran 2007 tarihine kadar ercan.haslofca@ege.edu.tr ve atletizmtr@yahoo.com  adresine bilgi vermeleri organizasyon açısından önemlidir.