ATLETİZM OYUNLARI ŞAMPİYONASI

 

 

Ders:  Beden Eğitimi

Sınıf: 6

Süre: 8 x 40 dakika

Öğrenme Alanı: A. Hareket Bilgi ve Becerileri, B. Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam

Alt Öğrenme Alanı: A.1. Spor Bilgi ve Becerileri, B.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik, B.3. Spor Organizasyonları ve Olimpiyat Oyunları

Kazanımlar: A.1.1. Seçili spor dallarına özgü hareketleri sergiler., A.1.8. Sportif etkinliklerdeki performansını analiz eder., A.1.12. Fiziksel etkinliklerde araç-gereç ve alanlarını paylaşır., A.1.17. Sportif etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir., A.1.19. Sportif etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir., B.1.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için düzenli olarak fiziksel etkinliklere  katılır., B.1.3. Sportif etkinlikler sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya öncelik verir., B.3.2. Okul içinde sınıflar arası spor organizasyonları düzenlenmesinde görev almaya istekli olur.

Temel Beceriler: İletişim, karar verme, problem çözme, öz yönetim (öğrenmeyi öğrenme, eğlenme, sorumluluk, katılım, paylaşım, işbirliği ve takım çalışması)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Spor Eğitimi Modeli

Araç ve Gereçler: 8 adet basit mini engel, takım formaları (antrenman yelekleri), hakem kıyafeti, 2 adet kronometre, stafet için 2 adet plastik su borusu (30cm), atmalar için tenis topundan fırlatma roketi, kulvar çizimi için şerit bant (150m), slalom ve işaretleme için çubuklu huniler, şerit metre (30-50m), takım ve puanları yazmak için yazı tahtası (board), fotoğraf makinesi-kamera, müzik seti, renkli kartonlar, okulu ve spor alanlarını süslemek için gerekli malzemeler, şeritler, balonlar. Okulunuzun olanaklarına göre kullanılacak malzemeler artırılıp azaltılabilir.

Ön Hazırlık:

a) Okul içinde görünür bir yerde başarılı atletlerin resimleriyle, onların başarılarını anlatan yazılar, spor ve fair-play içerikli sloganlarla süslenmiş özel bir pano (Okul Spor Kulübü Panosu) hazırlatınız. Ayrıca bu panoya asılmak üzere, uygulanacak oyunları tanıtıcı ve kurallarını açıklayıcı bilgileri içeren broşürleri hazırlayınız. Yarışma sonuçları da bu panoda ilan edilecektir.

b) Öğrenci rolleri ve uzmanlık görevlerini açıklayan tabloları takım sayısı kadar fotokopi çektirerek ilk ders için hazırlayınız.

c) Etkinlik önce sınıf içersinde daha sonra sınıflar arasında yapılacaktır. Bunun için ilk derslerde etkinlikte kullanılacak oyunları uygulatarak tanıtınız. Etkinlik takım yarışmaları şeklinde yapılacağından sınıf içi takımları oluşturunuz ve görev dağılımlarını belirleyiniz. Öğrencilerin tamamının görev alması önemlidir. Takımlar hem sınıf içinde hem sınıflar arası etkinlikte “sürat-engelli koşu, atlama, atma ve bayrak koşusu” oyunlarından aldıkları toplam puanlara göre sıralanacaktır. Bireysel değerlendirme yapmayınız.

d) Oyunlardaki teknik şartları sınıfınızın ve öğrencileriniz düzeyine uygun olarak belirleyiniz. Bunun için:

1.      Koşu oyunu için koşu mesafesini alanınızın büyüklüğünü de dikkate alarak belirleyiniz

2.      Engel yüksekliğini öğrencilerinizin özelliğine uygun olarak belirleyiniz.

3.      Takımdaki sporculara engel geçişleri, stafet değişimi, roket atma ve atlama alıştırmalarını teknik olarak çalışmaları için fırsatlar yaratınız.

4.      Her oyunu ve kurallarını iyice kavramaları için tüm takım görevlilerini de kullanarak denemeler yaptırınız.

5.      Oyun şeklini ve kurallarını büyük kartonlara çizerek ve yazarak açıklayınız ve sezon öncesi spor kulübü panosuna asarak öğrencilerinizle paylaşınız.

6.      Okulunuzu ve etkinlik alanını şenlik havası yaratmak için süsleyiniz.

 

Güvenlik Önlemleri: Etkinlik alanını her ders öncesinde kontrol ediniz. Alanın yabancı maddelerden temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. Etkinlik alanının diğer ders ve sınıflarla çakışmaması için okul ders çizelgesini sezon öncesinde temin ediniz.

Kaynak: Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyum Kitabı (2007)., Michael W. Metzler (2005), Instructıonal Models For Physıcal Education Holcomb Hathaway Publisher Scottsdale, Arizona., www.iaaf.org, www.nailimoran.org,  Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Okul Atletizm Oyunları programı (“IAAF Kids’ Athletics” 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

        

Giriş: Öğrencilerinize 10 ders saatini kapsayacak ders organizasyonunu açıklayınız. Derslerde öğretim yöntemi olarak spor eğitimi modelinin kullanılacağını açıklayarak aşağıdaki açıklamaları öğrencilerinizle paylaşınız.

 

Spor Eğitimi Modeli

Modelin temel hedefi, beden eğitimi dersinde öğrenciler için gelişim düzeylerine uygun olan ve sınıfın tamamının katılımını sağlayan özgün spor deneyimi sağlamaktır. Bu amaçla model; sezonlar, takım üyeliği, resmi müsabakalar, kayıt tutma, festival ve sonuç etkinliği olmak üzere 6 ana boyut üzerine kurulmuştur.

 

            Süreç: Spor eğitim modelindeki uygulamalar bir festival/şenlik havasında düzenlenmelidir. Takımlara isim bulmak, takım resimlerini çekmek, takım başarısını ve bireysel başarılara (Atletizm Şampiyonasında takım başarısı değerlendirilecektir) ilgi çekmek ve düzenli olarak duyurmak, centilmen ve sportmen oyuncuları seçmek ve kutlamak ve bunları okulun tamamıyla paylaşmak festival/şenlik havasının oluşturulması için önemlidir.

           Sezonlar: Öğrencilerin bir spor dalını öğrendikleri süreyi ifade eder.

           Takım Üyeliği: Öğrenciler sezon boyunca bir takımın üyesi olurlar. Her bir üye, takım içinde oyuncu olarak görev almanın yanında takım idarecisi, antrenör, hakem, kondisyoner, ilkyardım görevlisi, istatistikçi, malzemeci ve basın mensubu gibi farklı rollerde görev alacaktır.

            Kayıt tutma: Müsabaka sonuçları ile birlikte, takımların ve sporcuların (öğrencilerin)  (Atletizm Şampiyonasında takımların) o sezon için seçilen spora özgü performanslarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Takımdaki hakem, basın ve istatistikle ilgili öğrencilerin görevini tanımlamaktadır.

           Resmi müsabakalar: Yarışma formatı, “sürat-engelli koşu, atlama, atma ve bayrak koşusundan” oluşan sınıf içi takım yarışmalarıdır. Dersin başlangıç bölümünde bireysel denemeler devam eden süreçte takım karşılaşmaları yapılacaktır.

           Sonuç etkinliği: Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, hazırlık ve resmi müsabakalardan sonra bir “sonuç etkinliği” düzenlenir. Bu etkinlikte sezon sonunda birinci olan takımın başarısının değerlendirilmesinin yanı sıra görev alan bütün öğrencilerin sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların kutlanması ve takdir edilmesi amacına dönük olarak bir festival havasında gerçekleştirilecektir.

 

          Derse Geçiş:                                                         

          Spor eğitim modeline uygun olarak Atletizm spor dalının içeriğinde yer alan “sürat-engelli koşu, atlama, atma ve bayrak koşusu”ndan oluşan oyunlar kullanılacaktır. Bunun için sınıfınızı öğrenci sayısına uygun olarak 4 takım oluşturunuz. Örneğin bir ders için: 1. ve 2. takım “Sürat-Engelli Koşu” oyununda mücadele ederken, 3. ve 4. takım öğrencileri de uzmanlık rollerine göre “hakemlik, alan organizasyonu, derecelerin kayıt edilmesi ve puan tablosuna işlenmesi, fotoğraf-film gibi” görevleri alır. Ardından alan değişimi yapılarak 3. ve 4. takım “Sürat-Engelli Koşu” oyununa geçer, 1. ve 2. takım uzmanlık rollerine göre diğer görevleri üstlenirler. Diğer bir yöntem ise sınıfı 4 takıma bölerek hakemlik ve alan organizasyonlarında okulunuzun diğer sınıflarında bulunan öğrencilerden destek almaktır.

 

           Takımların oluşmasında demokratik kuralların yanı sıra takımların güç dengelerinin yakın olmasına dikkat ediniz. Takımları kız ve erkeklerden karma şekilde oluşturunuz. Özellikle kızların sayısı takımlarda mümkün olduğunca eşit olmalıdır. Yanlış takım kurgulamasının sporcuların (öğrencilerin) motivasyonunu düşüreceğini unutmayınız.

           

           Spor eğitim modelinde öğrencilerin üstlenecekleri rollerin seçilmesinde 5 faktöre dikkat edilmesi gerekir.

Bunlar:

 1. Rollerin iyi açıklanması gerekir.
 2. Sezonun planlamasının bütün veriler değerlendirilerek yapılması önemlidir.
 3. Öğrencilerin rollerini gereğince uygulayabilmeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.
 4. Farklı rollerin takım başarısına etki ederek takım ruhunu ortaya çıkaracak şekilde organize edilmesi önemlidir.
 5. Roller için gerekli malzemelerin hazırlanması önemlidir.

 

           Dersin öncesinde fotokopilerini hazırladığınız spor eğitim modelinde roller ve uzmanlık görevlerini açıklayan tabloları takımlar ile paylaşınız. Takımların oluşturulmasının ardından takım isimlerinin belirlenmesi için öğrencilerinize süre veriniz.

a) Gerekli öğrenci rolleri:

OYUNCU ROLÜ

Görev

Sorumlulukları

Oyuncu

·         Oyunla ilgili teknik ve taktikleri öğrenmek için iyi çalışır.

·         Oyunu gayretle, adil ve centilmence oynar.

·         Takım arkadaşlarını destekler.

·         Rakiplerine ve hakemlere saygılı davranır.

TAKIM İŞLERİ İLE İLGİLİ ROLLER

Hakem

·         Karşılaşmaları yönetir.

·         Kronometre tutar, ölçümleri yapar.

·         Oyunla ilgili kararları verir.

·         Oyunların kurallara uygun ve sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlar.

Sayı tutucu

·         Oyunlardaki performansla ilgili verileri toplar, kaydeder ve herkesin izlemesi için puan tablosuna işler.

·         Sonuçları ilgili kişilere aktarır (öğretmen, basın mensubu, istatistikçi)

 

 b) Takım ve uzmanlık rolleri:

Takım Rolleri

Görev

Sorumlulukları

Antrenör

·         Takıma liderlik yapar.

·         Teknik ve taktik çalışmaları yönlendirir.

·         Oyuncuların belirlenmesi ve değişimlerde yardımcı olur.

·         Oyuncu seçimi ile ilgili bilgileri öğretmen ve takım idarecisine verir.

Kaptan

·         Sahada hakemlerle iletişim gerektiren durumlarda takımı temsil eder.

·         Oyun sırasında liderlik yapar.

·         Takım arkadaşlarına liderlik yapar ve cesaretlendirir.

Takım idarecisi

·         Takımla ilgili idari sorumluluk gerektiren işleri yürütür.

·         Gerekli formları zamanında hazırlar.

·         Takım üyelerine oyuncu, hakem, sayı tutucu ve benzeri rollerin belirlenmesinde yardımcı olur.

Malzemeci

·         Takım malzemelerinin kontrolünden sorumludur.

·         Takım malzemelerini (forma vb) dağıtır ve toplar.

·         Diğer takım malzemecileri ile birlikte sahayı oyunlar için hazırlar.

·         Malzemelerin zarar görmesi ve kaybolması durumunda öğretmeni bilgilendirir.

Kondisyoner

·         Isınma sırasında takıma liderlik yapar.

·         Kondisyon çalışmalarının planlamasında takıma liderlik yapar.

İlk yardım uzmanı

·         Oynadıkları oyunlar sırasında (sporda) sık karşılaşılan yaralanma ve sakatlıklarla ilgili bilgi sahibidir.

·         Karşılaşmalar sırasında ilk yardım malzemeleri ile birlikte olası yaralanma ve sakatlıklar için hazır olarak bekler.

·         Oyun ve antrenmanlarda yaralanma ve sakatlanma durumu olduğunda öğretmeni bilgilendirir.

·         Uzmana/öğretmene ilk yardım uygulamaları sırasında yardım eder.

Halkla ilişkiler uzmanı

·         Takım ve oyuncularla ilgili bilgileri ve yarışma sonuçlarını toplar ve duyurulmasını sağlar. Basına veri sağlar.

·         Okul gazetesi, posterler, sporla ilgili her türlü yayın ve bilgilendirmeye katkıda bulunur.

·         Ödül törenlerinin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olur.

Basın/Gazeteci

·         Oyunlarla ilgili makale, yorumlar yazar. Oyuncularla ve takımlarla röportajlar yapar. Karşılaşmaların ve oyuncuların fotoğraf ve video çekimlerini gerçekleştirir.

·         Okul gazetesinde karşılaşmalar hakkında haberler hazırlayarak gazetenin spor köşesinde yer verir.

 

İşleniş:

 1. Hafta: Spor Eğitim Modeli çerçevesinde düzenlenecek olan Atletizm Oyunları sezonlarına ilişkin program öğrencilere açıklanır. Takımların rol ve uzmanlık alanlarına ilişkin görev ve sorumlulukları gözden geçirilir. Takımların rol ve uzmanlık alanlarının belirlenmiş takım listeleri öğretmene verilir. Öğretmen gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra takımlar etkinlik alanına geçer. Oyun alanına ilişkin gerekli ön hazırlıklar (takımların ısınması, oyun alanının son kontrolü vb.) yapılarak takımlar etkinlik alanında yerlerini alırlar. Sezon içersinde yapılacak müsabaka ortamı yaratılmasının ardından ilk ders günü hazırlık çalışmaları yapılarak lig sezonu başlar.  

      Hazırlık çalışmaları yapılmasının dört ana hedefi vardır.

Bunlar:

a)      Öğrencilerin oyunlarda yer alan hareket formlarını (engel geçişleri, stafet değişimi, roket atma ve atlama hareketlerini) deneyerek kabaca öğrenmelerinin sağlanması,

b)      Modelin uygulanmasında planlama dışında kalan aksaklıkların tespit edilmesi ve giderilmesi,

c)      Takımların, oyuncuların (öğrencilerin) ve uzmanlık rollerinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarda meydana gelebilecek olası negatif durumların giderilmesi için şans yaratılması,

d)      Spor eğitimi modelinde öğretmenin rolünü ortaya çıkararak öğretmenin sezon içindeki rolüne dair stratejiler geliştirmesini sağlamak.

 

 1. Hafta: “Birinci Kademe” yarışmaları için takımların oyuncu ve uzmanlık listeleri öğretmene teslim edilir. “Sürat-Engelli Koşu” oyunu için takımların malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına ısınma yaptırır. İkili eşleşmeler için takım idarecileri ve başhakem denetiminde lig usulü kura çekilir. Kura sonucu 1 ve 2 numaralı Takımlar koşu parkuruna geçerek denemelerini yapar. 3 ve 4 numaralı takımların öğrencileri de uzmanlık rollerine göre yerlerini alırlar.

 

      Öğretmenin son kontrolleri yapması ile sezonun ilk yarışması başlar. 1 ve 2 numaralı takımlar yarışmasını tamamlayınca hakemlerce tutulan kronometre dereceleri sayı tutucular tarafından puan tablosuna işlenir. Daha sonra 3 ve 4 numaralı takımlar koşu parkuruna geçerek denemelerini yapar ve yarışmalarını tamamlar. Bu sırada 1 ve 2 numaralı takım oyuncuları diğer görevleri üstlenirler. Böylece “birinci kademe” yarışmaları tamamlanmış olur.

 

      Öğrenciler kişisel bakımlarını ve temizliklerini sağladıktan sonra ders tamamlanır. Gelecek derse kadar geçen süre içersinde öğrenciler uzmanlık rolleri (basın/gazeteci, halkla ilişkiler, oyuncular, istatistikçi vb.) görevlerini yerine getirirler. Takımların aldıkları puanlar spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakiplerini takip etmesi sağlanır.

 

 1. Hafta: “İkinci kademe” yarışmaları için takımların oyuncu ve uzmanlık listeleri öğretmene teslim edilir. “Atlama – Kurbağacık Oyunu” için takımların malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına ısınma yaptırır. İkinci kademe eşleşmelerine göre 2 ve 4 numaralı Takımlar atlama parkuruna geçerek denemelerini yapar. 1 ve 3 numaralı takımların öğrencileri de uzmanlık rollerine göre yerlerini alırlar. Öğretmenin son kontrolleri yapması ile ikinci kademe yarışması başlar. 2 ve 4 numaralı takımlar yarışmasını tamamlayınca, atlanan toplam mesafeler hakemlerce ölçülür ve sayı tutucular tarafından puan tablosuna işlenir. Daha sonra 1 ve 3 numaralı takımlar atlama parkuruna geçerek denemelerini yapar ve yarışmalarını tamamlar. Bu sırada 2 ve 4 numaralı takım oyuncuları diğer görevleri üstlenirler. Böylece ikinci kademe yarışmaları tamamlanmış olur.

 

      Öğrenciler kişisel bakımlarını ve temizliklerini sağladıktan sonra ders tamamlanır. Gelecek derse kadar geçen süre içersinde öğrenciler uzmanlık rolleri (basın/gazeteci, halkla ilişkiler, oyuncular, istatistikçi vb.) görevlerini yerine getirirler. Takımların aldıkları puanlar spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakiplerini takip etmesi sağlanır.

 

 1. Hafta: “Üçüncü Kademe” yarışmaları için takımların oyuncu ve uzmanlık listeleri öğretmene teslim edilir. “Roket Atma” oyunu için takımların malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına ısınma yaptırır. Üçüncü kademe eşleşmelerine göre 1 ve 2 numaralı Takımlar Roket Atma parkuruna geçerek denemelerini yapar. 3 ve 4 numaralı takımların öğrencileri de uzmanlık rollerine göre yerlerini alırlar. Öğretmenin son kontrolleri yapması ile üçüncü kademe yarışması başlar. 1 ve 2 numaralı takımların her oyuncusu sırayla atışını yapar. Hakemlerce ölçülen atma mesafeleri sayı tutucular tarafından kayıt cetveline işlenir. Her takımın toplam mesafesi puan tablosuna işlenir. Daha sonra 3 ve 4 numaralı takımlar atma parkuruna geçerek denemelerini yapar ve yarışmalarını tamamlar. Bu sırada 1 ve 2 numaralı takım oyuncuları diğer görevleri üstlenirler. Böylece “üçüncü kademe” yarışmaları tamamlanmış olur.

 

      Öğrenciler kişisel bakımlarını ve temizliklerini sağladıktan sonra ders tamamlanır. Gelecek derse kadar geçen süre içersinde öğrenciler uzmanlık rolleri (basın/gazeteci, halkla ilişkiler, oyuncular, istatistikçi vb.) görevlerini yerine getirirler. Takımların aldıkları puanlar spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakiplerini takip etmesi sağlanır.

 

 1. Hafta: Sınıf içi şampiyonu belirlemek üzere “final yarışmaları” hazırlıkları yapılır. “Final” yarışmaları için takımların oyuncu ve uzmanlık listeleri öğretmene teslim edilir. “Bayrak Yarışması-Formula 1 oyunu” için takımların malzemecileri tarafından saha hazırlanır. Bu arada kondisyonerler takımlarına ısınma yaptırır. İlk üç yarışma sonrasında toplam puana göre önce 3.ve 4. sıradaki takımlar daha sonra 1. ve 2. sıradaki takımlar yarışırlar. Uzmanlık rolleri önceki gibi değişerek yerine getirilir. Öğretmenin son kontrolleri yapması ile bayrak yarışması başlar. Hakemlerce tutulan kronometre dereceleri sayı tutucular tarafından puan tablosuna işlenir. Böylece “final” yarışmaları tamamlanır ve en yüksek toplam puanı alarak “sınıf şampiyonu” olan takım belirlenir. Tüm öğrencilerin Sertifikaları ve Takımların ödülleri bir törenle verilir.

 

      Öğrenciler kişisel bakımlarını ve temizliklerini sağladıktan sonra ders tamamlanır. Görevli öğrenciler uzmanlık rolleri (basın/gazeteci, halkla ilişkiler, oyuncular, istatistikçi vb.) görevlerini yerine getirirler. Takımların aldıkları puanları ve takım sıralamalarını spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakiplerini takip etmesi sağlanır.

 

      Beşinci haftanın Cuma günü takım idarecisi, antrenör ve kaptanlarının katılımı ve öğretmenin eşliğinde okul şampiyonunu belirleyecek yarışmaların fikstür çekimi yapılır. Fikstür okul spor kulübü panosuna asılarak bütün sınıfların rakipleri ve yarışma tarihlerini öğrenmesi sağlanır. Karşılaşmaların okulun öğle arasında yapılması için okul idaresi ile işbirliği sağlanır.

Not: Karşılaşmalar öğle arasında Saat: 13.00’de başlayacaktır. Uzmanlık rolleri (hakemler, sayı tutucu, basın/gazeteci, halkla ilişkiler, istatistikçi, ilkyardım uzmanı vb.) görevlerini, yarışmacıların dışında her sınıftan seçilen öğrenciler tarafından yerine getirilir.

 

 1. Hafta: “Sürat-Engelli Koşu” oyunu organizasyonu yapılır. Uygulama, yukarıda açıklanan sınıf içi yarışma formatında yapılır.
 2. Hafta: “Atlama – Kurbağacık Oyunu” organizasyonu yapılır. Uygulama, yukarıda açıklanan sınıf içi yarışma formatında yapılır.
 3. Hafta: “Roket Atma Oyunu” organizasyonu yapılır. Uygulama, yukarıda açıklanan sınıf içi yarışma formatında yapılır.

 

      Sonuç etkinliği: Son yarışma olan “Bayrak Yarışması-Formula 1 Oyunu”, Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, bir sonuç etkinliği olarak düzenlenir. Takımların son puan durumuna göre eşleştirilmesi, karşılaşmaların düşük puanlılardan yüksek puanlılara doğru yapılması, etkinliğin festival/şenlik havasında gerçekleşmesine katkı sağlar. Sezonun final yarışması sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımın başarısının değerlendirilmesinin yanı sıra görev alan bütün öğrencilerin sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların kutlanması ve takdir edilmesi amacına dönük olarak bir festival havasında gerçekleştirilir. Katılan tüm öğrencilere aşağıda örnek olarak hazırlanmış sertifikalar ile birinci, ikinci ve üçüncü takımlar ödüllerini, oyuncular sembolik madalyalarını alırlar.

  

Değerlendirme: Sezonun tamamlanmasının ardından aşağıdaki gözlem formu kullanılarak yapılır.

 

 

Not:

Hazırlanan gözlem formu bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenmelerin belirlenmesi amacına dönük olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin Atletizme olan ilgilerini belirlemek, sezon boyunca öğrenci davranışlarını tespit etmek veya sezon içinde yerine getirilmiş her bir görevin gerektirdiği bilgi ve becerilerin, öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığını belirlemek amacıyla, farklı ölçme-değerlendirme araçları geliştirilebilir. Geliştirilen ölçme- değerlendirme araçlarına ek olarak dersler/yarışmalar kameraya çekilebilir. Yapılan çekimler daha sonra öğrencilerle birlikte seyredilerek öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmeleri sağlanabilir.

 

ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU

Öğrencinin,

Adı ve Soyadı:……………………….……                                         Tarih: ___/___/200_

Sınıf               :……………………………..

Atletizm Sezonunda Üstlendiği Rol/Roller: ………………………………………..

 

Spor Eğitimi Modeli Atletizm Sezonu

Yeterli

Yetersiz Ancak Çaba Sarf Ediyor

Yetersiz

Öğrenci üstlendiği rolün görev ve sorumluluklarını yerine getirdi

 

 

 

Sezon boyunca arkadaşları ile işbirliği içinde hareket etti

 

 

 

Sezon boyunca araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korudu

 

 

 

Etkinlikler boyunca arkadaşlarının haklarına saygı gösterdi

Kendisinin ve takımının hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdi

Kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterdi.

Sezon boyunca eşofman, spor ayakkabısı vb. sportif malzemeler ile derslere katıldı.

Atletizm sezonu derslerinde kişisel bakımını ve temizliğini düzenli olarak yerine getirdi.

Atletizme özgü ilke ve kuralları uyguladı

Atletizme özgü sportif hareketleri uyguladı

Üstlendiği görev / görevler ile ilgili öz eleştiri / değerlendirme yaptı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAKIM SÖZLEŞMESİ

 

Sınıf:--------------------------------    Spor Dalı :-------------------------

 

Takım Adı:-----------------------------------------------------------------

 

        Bizler takım olarak aşağıda belirttiğimiz konularda diğer takımlara örnek olacak davranışlar sergileyeceğiz.

 • Sportmenlik: Oyunu kurallarına bağlı kalarak oynayacağız. Oyun kurallarının dışına çıkmayacağız.
 • Çalışma: Antrenmanlarda ve karşılaşmalarda yapabileceğimiz en iyi performansımızı sergilemek için çaba sarf edeceğiz.
 • İşbirliği: Takım kararları alınması gereken durumlarda takımın bütün üyelerinin fikirlerine önem vereceğiz.
 • Saygı: Arkadaşlarımıza, rakip takım oyuncularına ve öğretmenlerimize karşı daima saygılı olacağız.
 • Olumlu tutum: Antrenman ve karşılaşmalarda takım arkadaşlarımızı destekleyip cesaretlendireceğiz.
 • Sorumluluk: Günün her saatinde takım bilinci ile hareket edeceğiz. Birbirimizden ayrı olduğumuz zamanlarda bile takımımızın üyesi olduğumuzu unutmayacağız.
 • Malzeme: Kullandığımız tüm araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanıp, koruyacağız.

 

Takım Kaptanı

İmza

……………………..

 

 Takım Üyesi                                    Takım Üyesi                                       Takım Üyesi

       Görevi/ İmza                                   Görevi/ İmza                                  Görevi/ İmza

……………………..                    ……………………..                ……………………..

 

       Takım Üyesi                                    Takım Üyesi                                  Takım Üyesi

       Görevi/ İmza                                   Görevi/ İmza                                  Görevi/ İmza

……………………..                     ……………………..                 ……………………..

 

 

 

 

 

 

SINIF İÇİ ve SINIFLAR ARASI ATLETİZM OYUNLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Atletizm Oyunları ile atletizmin temel unsurları (sürat ve engelli koşu yarışmaları, atma ve atlamalar) oyun ortamı içerisinde uygulanabilmektedir. Fiziki güç gereksinimi düşük olduğundan her çocuk buna kolaylıkla erişebilmektir. Branşlar aşağıdaki gibi uygulanabilir.

            KANGURU OYUNU (Sürat ve Engelli Koşu)

Kurallar

Renkli şeritlerle, yarışacak iki takım için 20-40m boyunda 4 kulvar çiziniz. Her iki uca birer flamalı slalom çubuğu yerleştirin. Her takıma iki kulvar ayırınız. Birine engelleri 6 metre aralıkla yerleştirin. Takımların bir yarısını, kulvarların bir ucuna, diğer yarısını öteki ucuna sıralayın.

            Çıkış işareti verilince birinci yarışmacı hızla düz koşar ve flamalı slalom çubuğunun arkasından bayrağı ikinci yarışmacıya verir. İkinci yarışmacı, hemen önündeki engel bölümünü koşar ve bayrağı üçüncü koşucuya getirir. Yarışma, tüm koşucuların birer düz ve birer engelli parkur koşmalarından sonra biter.

Değerlendirme

Yarışmayı en kısa sürede bitiren takım birinci olur. Kendisine, yarışmaya katılan takım sayısına eşit bir puan verilir. Diğer takımlar, sıralarına göre önlerindeki takımdan 1’er puan eksiğini alırlar.

 

KURBAĞACIK OYUNU (Atlama Oyunu)

Kurallar:

Bir çıkış çizgisi çizilir. Yarışmacılar, çıkış çizgisi arkasında sıralanırlar. 1 inci yarışmacının ayakuçları çizgiye deyecek şekilde çökerek durur, hızla öne doğru sıçrama yapar ve mümkün olduğu kadar uzağa varmaya çalışır. Yarışan sporcunun ulaştığı nokta çizgiyle işaretlenir (işaret çıkış çizgisine en yakın topuktan alınır). Takımın bir sonraki yarışmacısı bu çizgiye ayakucu gelecek şekilde çıkış yapar. Yarışma bitiminde takımın tüm sporcularının ulaştığı toplam uzaklık takımın puanını oluşturur. 

Değerlendirme

En uzun mesafeyi başaran takım birinci olur ve kendisine katılımcı takım sayısı kadar puan verilir.

           

                  ROKET OYUNU (Atma Alıştırması)

Kurallar

Sporcu atma aracını durarak atış alanına doğru atar. Her yarışmacının bir veya iki deneme hakkı vardır.

Değerlendirme

Atışlar atış çizgisine 90 derece açı ile ölçülür. Sporcularının attığı mesafelerin toplamı, Takımın sırasını belirler. En yüksek toplamı elde eden takım birinci olur.

 

FORMULA - I OYUNU (Bayrak Yarışması)

Kurallar

Dört bölüme ayrılmış bir parkurda yapılır. Bunlar sırasıyla sıçrama, sürat, slalom ve engel bölümleridir. Öğrenciler ara vermeden parkuru tamamlayarak bayrağı diğer arkadaşına verir.

Değerlendirme

Yarışmayı en kısa sürede bitiren takım birinci olur. Kendisine katılan takım sayısı kadar puan verilir.

 

İLKÖĞRETİM 6. SINIFLAR

ATLETİZM OYUNLARI

ATMA – ATLAMA OYUNLARI KAYIT CETVELİ

 

SINIF DÜZEYİ:………………………………….

OYUN ADI      :………………………………….              

TARİH:………………………

 

TAKIM

OYUNCULARIN BİREYSEL SONUÇLARI

Takım Sonucu

Sıra

Puan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi Öğretmeni                            Okul Hakemi           Okul Hakemi       Okul Hakemi

                İmza                                                İmza                         İmza                     İmza

 

 

 

İLKÖĞRETİM 6. SINIFLAR

ATLETİZM OYUNLARI

KOŞU OYUNLARI KAYIT CETVELİ

 

                        SINIF DÜZEYİ:………………………………….

                        OYUN ADI      :………………………………….              

                        TARİH              :………………………

 

TAKIMLAR

Derece

Sıralama

Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Beden Eğitimi Öğretmeni                              Okul Hakemi           Okul Hakemi       Okul Hakemi

                          İmza                                     İmza                         İmza                     İmza

 

 

 

 

 

 

GENEL SONUÇ TABLOSU

 

 

……Sınıflar

 

 

Oyunlar

 

Kanguru (Sürat-Engel Oyunu)

Kurbağacık (Atlama Oyunu))

Roket Atma (Atma Oyunu)

 

Formula – 1 (Bayrak Yarışması)

Toplam Puan

Sıralama

 

 

 

 

Takımlar

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç           

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

 

Sonuç          

 

 

 

 

 

 

Puan

 

 

 

 

    Sayı Tutucu                         Halkla İlişkiler             Beden Eğitimi Öğretmeni

                        İmza                                                 İmza                                         İmza       

        Adı-Soyadı                               Adı-Soyadı                               Adı-Soyadı