NAİLİ MORAN ATLETİZM EĞİTİMİ VAKFI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

YER    : ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SPOR HEKİMLİĞİ

               ANABİLİM DALI – CEBECİ / ANKARA

TARİH: 09 ŞUBAT 2007 Cuma

SAAT  : 11.00 – 14.00

G Ü N D E M

 

1.     Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı’nın geçmiş dönemlerdeki programları ve uygulamaları (kısa özet)

 

2.     2007–2008–2009 Dönemi ile ilgili 3 yıllık Taslak Çalışma Planı

a.      Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon,

                                                              i.      Eğitim programlarının B.E. Öğretmenlerine ulaştırılması

                                                            ii.      Sınıf Öğretmenlerine ulaştırılması

 

b.     Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyon,

                                                              i.      Atletizm öğretim elemanları ile toplantı

                                                            ii.      Eğitim programlarının Öğretmenlik, Antrenörlük, Yöneticilik ve Rekreasyon Bölümü öğrencileri aracılığı ile yaygınlaştırılması

En kısa zamanda üniversitelerin atletizm öğretim üyeleri ile toplanılmasına ve eğitim programlarına alınmasına karar verildi

 

c.     Atletizm Federasyonu ile işbirliği ve koordinasyon,

                                                              i.      Eğitim Seminerlerine katılım

                                                            ii.      Antrenör Kurslarına katkı

 

d.     Okul Sporları Federasyonu ile işbirliği ve koordinasyon,

                                                              i.      Eğitim Faaliyetlerine katılım

                                                            ii.      Okul Spor Kulüpleri

1.     Sınıflararası organizasyon

2.     Yakın Okullararası organizasyon

 

e.      Belediyelerle ile işbirliği ve koordinasyon,

                                                              i.      Temel Spor Eğitimi Okulları

                                                            ii.      Anne-Baba-Çocuk ve Sokak Uygulamaları

 

f.       IAAF Dünya Atletizm Projesine katılım

 

3.     Bilim ve Eğitim Kurullarının oluşturulması

a.      Beş Yıldız Yarışmalarının yeniden yapılanması

b.     Ödüllendirme Sistemi ve İlkeleri

  

4.     Görüş ve Dilekler