Tülya MORAN

MORAN, Tülya bütün olumsuzluklara rağmen kocasının adına kurmuş olduğu Naili Moran vakfını ayakta tutmaya çalışmaktadır. Tülay Hanım özellikle yıldız ve genç gurubundaki çocukların atletizme başlaması ve sevdirilmesi ile ilgili olarak bu vakfı kurmuş ve bu sporculara burs imkanı sağlamıştır.Bu bursun finansmanını kendisi karşılamıştır. Bugüne kadar Naili Moran vakfı Türk atletizmine bir çok yetenekli sporcu yetiştirmiştir. Fakat ne yazık ki bugünlerde vakıf maddi yönden çok olumsuzluklarla karşılaşmıştır. Tülay Hanım artan sporcu sayısı ve burslarını karşılayamamaktadır.