OLİMPİYADLAR’DA TÜRKLER

(1906), 1908, 1912, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000

 

          Türkler’ in Olimpiyat Oyunları’na katılmaları konusunda son iki yılda yapılan araştırmalarla yeni bilgilere ulaşılırken Türk milli Olimpiyat Komitesi’nin kurulmasından önceki olaylar ve kuruluş tarihi konusunda da bazı sorular ortaya çıkmıştır

           Türk spor tarihi ve Olimpiyatlar konusunda pek çok kitap ve makaleye imzasını atan merhum Haluk San,’’Beden Terbiyesi ve Spor’’ dergisinin Eylül 1939 tarihli sayısında yer alan M. Sami Karayel imzalı bir makaleye dayanarak, “Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Olimpizm veya Olimpik Hareket’’ kitabında,Koç Mehmet adında bir Türk pehlivanın 1896 Olimpiyatları’na katılmak için Atina’ya gittiğini yazmıştır

            Karayel ,bu konuyu “ Kayıtsız ve kuyutsuz, bayram güreşine gider gibi Atina Olimpiyat Oyunlarına katılmak isteyen Koç Mehmet ‘i Komitesinin kabul etmemesi Olimpiyat kaidelerine göre en uygun hareketti ’’ diye bağlamıştır 

            Karayel, bu konuyu,”Kayıtsız ve kuyutsuz,bayram güreşine gider gibi Atina Olimpiyat Oyunları’na katılmak isteyen koç Mehmet’i Komitenin kabul etmemesi Olimpiyat kaidelerine göre en uygun hareketti “diye bağlamıştır

             Burada iki hususa dikkat etme gerekir. Birincisi 1896 ‘da Osmanlılar’ la Yunanlılar arasında büyük anlaşmazlıklar olmakta Girit adasındaki ayaklanmalar nedeniyle Avrupa ülkeleri de Bab-ı ali’yi sıkıştırmaktadır.bu nedenle,bir Osmanlı vatandaşının Atina’ya  yarışmalara katılması imkansız olmasa da, çok güç bir olgudur.ikinci husus,bilindiği gibi Coubert’in aklına gelen her ülkedeki,bilebildiği kişi ve adreslere mektup yazıp Olimpiyatlar’ a katılmalarını istemiştir. Ama,katılan sporcuların hemen hiçbiri  bir kuruluş tarafından seçilmemiş olup, kendi kulüp veya okulları tarafından yollanmış hatta kendi  paraları ile Atina’ya gelmişlerdi.

               Atina’da, 1896 Olimpiyatları’na katılıp ta madalya almış 11 ülkenin sadece altısı 1896 Oyunları’ndan önce kendi ülkelerinde bir Milli Olimpiyat kurmuşlardır.

Burada hatırlanması gereken bir husus da,1896’da yarışan İngiltere  ve Danimarka’nın 1905’ de Mısır’ın 1910’da ve Avusturya İsviçre’nin 19122’da Mili Olimpiyat Komite’lerini kurmuş olmalıdır.

                Bu arada kısa adı ile IOC diye bilinen Uluslar arası Olimpiyat  komitesi’nin Lozan’daki arşivlerinde yaptığımız bir araştırma, olayın başka bir yönünde yansıtmaktadır. Coubertin, gittiği her yeni ülkede, eğitim ve spor’un ortak yanlarını bulmaya çalışırken bir taraftan da, o ülkelerdeki spor ve diğer sahalarda kendi kabul ettirmiş kişilerle de konuşuyor ve bunlardan bazıları 1894’de kurulacak olan IOC’ ye almak istiyordu.Amerika’ya yaptığı ziyaretler sırasında tanıştığı ve 1925 yılına dek birlikte IOC’ de görev yapacakları Prof. William M. Sloane’ nun Coubertin üzerinde çok büyük etkisi vardı.

                  Prof. Sloane’nun 2 Mayıs 1898’de Coubertin’ e gönderdiği mektuptaki ifadeler, o yıllarda Avrupa ve Amerika’daki egemen topluluklarda ,Türkiye’ye pek de olumlu bir gözle bakılmadığı göstermektedir.

                   Bu mektubunda Sloane satırlar arasında Fransızlar’ in da Türkler’ e sıcak bakmadığını anlatıyor gibi.Bu konuda Coubertin’ in ne düşündüğü bilinemez ama ,1896 Atina Olimpiyatları’na Türkler’ in de davet edildiğine dair hiçbir belge bulunamamıştır. Aslında Coubertin, Atina için yolladığı davet mektuplarını da geç postalamıştır.İlk Modern Olimpiyatlar olan 1896 Atina Oyunları’na, gerçekten hemen her isteyen  katılabilmiştir. O sırada, Türk –Yunan gerginliğinin yüksek dozda olması nedeniyle, Koç Mehmet’in,11.Abdülhamit’in izni olmadan Atina’ya gitmesinin zorluğu yanında, haberi dahi olsa, Coubertin’ in,böyle bir olay için araya girip, Türkiye’yi düşman gören Yunanlı organizatörlere laf anlatması da biraz zordur.

                      Aslında, Atina’dan sonraki yıllarda da 11, Abdülhamit’ in kuşkulu iktidarı sırasında,bir Olimpiyat’a katılma değil, ülkede spor kulübü adına da olsa, birkaç kişinin bir araya gelmesi dahi düşünülemezdi. Bu nedenle de, Paris’ de yapılan 1900Olimpiyatlarına,Türkiye’den katılma olmadığı gibi,ülke’de bu spor şöleninden bahsedildiği dahi bilinmemektedir. St. Louis’ de yapılan 1904’deki Olimpiyatlar’ a ise uzaklığı nedeniyle,Amerikalılar dışında pek az ülke kalmıştı.

 

 

Altın madalya kazanan Kurtuluş'lu Yorgo Albirantis'i Yunanlılar kendi şampiyonları gibi gösterdiler.

 

                 Paris ve 1904 St. Louis oyunları’nın, her iki kentteki Dünya Fuarı sırasında yapılması sonunda,daha yeni doğmuş olimpiyatlar kavramını çökerteceğinden korkan Coubertin, Olimpiyatlar’ a yepyeni bir ruh getirmek ve canlandırmak amacıyla yeni bir yöntem denedi.Buda bir olimpiyat yılı olmamasına rağmen,1906’da Atina da yapılacak bir” Ara Olimpiyatı ”idi. Coubartin ,1906 yarışmalarının resmi olmayan bir Olipiyat olarak kabul edilmesini ve katılacak sporcuların, kendi ülkeleri adına değil, ferdi olarak veya kentler adına yarışabileceklerini ilan etti.

Olimpiyatlar’ in İstanbul’un kapı-komşusu Atina’da yapılacağı haberi ile,Osmanlı topraklarında, daha sonraları yeşeren spor kavramının öncüleri arasında yer alacak bazı gençler harekete geçtiler. Ama etrafta 11. Abdülhamit kabusu vardı. Bu nedenle de İstanbul İzmir ve Selanik kentlerinden sadece bazı gayrı Müslimler ve İzmir’de Yaşayan yabancı uyruklu spor severler 1906 Olimpiyatları’na katıldılar. İlginçtir, bu kentlerden katılan Rus asılı Türk vatandaşlarının çoğu 1906 Olimpiyatları organizasyon komitesi tarafından “Yunan” vatandaşı olarak kabul edilmiş ve jimnastik yarışmaları içinde yer alan “ip’e Tırmanma” branşında saniye ile birici gelen İstanbul Tatavla(kurtuluş) Kulübü’nden yorga Albirantis’in başarısı, Yunan atletlerinin arasında gösterilmiştir

 

Ay-yıldızlı bayrağımız, ilk kez Stokholm'de yüzünü gösterdi. Kendi imkanları ile İsveç'e gigen iki genç atletten Papazyan (resimde ortada koşuyor) 800 ve 1500 metre seçmelerinde elendi, Takım arkadaşı Mıgırgıç ise çeşitli dallarda katıldığı yarışmalarda, resmi olmamakla birlikte ilk Türkiye Rekorlarının sahibi oldu

 

Aslında, bu İstanbullu Rumlar belki de, isteseler dahi kendilerini, 11. Abdülhamit’in korkusundan, Osmanlı vatandaşı olarak gösteremezlerdi. Ama, buna karşın, 1906 Resmi Raporu,Ege kıyılarından gelen pek çok sporcunun, Açılış töreninde, Yunan Takımı ile geçit resminde yer aldığını yazmaktadır. Bunlara ilaveten, İzmir ve Selanik’ten de Osmanlı vatandaşı olmayan fakat bu kentlerde yaşayan yabancı uyruklu sporcular da 1906’da yarışmışlardır.

Olimpiyatlar tarihi konusunda çok ve başarılı çalışmaları ile tanınan Amerikalı Dr. Bill Mallon, 1906 Olimpiyatların’ da, Osmanlı toprakları içindeki İstanbul İzmir ve Selanik’ten 27 sporcunun katıldığını kaydeder

Dr.Mallon, yaptığı araştırmalar sonunda, bu üç kentten katılan sporcuları iki gurup’da toplar. Birincisi,”Türkiye” kısmında, diğer ise, Osmanlı topraklarında yaşayan “Yabancı Uyruklu” kişiler başlığı altında yer alırlar

İlginçtir –yüzyıllardır memleket toprakları kendi mülkü ve vatandaşları da kendi kulu olarak kabul eden Osmanlı padişahları hiçbir zaman, Bab­- Ali tarafından “Türkiye” olarak anılmamıştır. Buna rağmen, Batı Osmanlı devletini Türkiye olarak anmaktadır. Bu kelime, belki de İtalyanca’daki “Turchia” kelimesinden oluşmuş olabilir.

Bekli de “Hindi “ anlamına gelen ve bu dilde kullanılan “Turkey” kelimesinin kaynağı da, xv.yy’da İzmir’deki bir İngiliz’in hatıratında da görüldüğü gibi “Türki” anlamına gelen “Turky” olarak yazılmasına karşın, zamanla (e) harfinin araya sıkıştırılması ile bugünkü yapısını bulmuştur denebilir. Atina’daki 1906 “Ara Olimpiyatlar”ı sırasınca vesonlarında, Osmanlı devleti, daima” Turkey” olarak yazılmıştır Haluk San’ın Türkiye Milli Olimpiyat tarihini içeren kitabında, İstanbul, İzmir ve Selanik’ten, kendi kentleri adına yarışmalara katılanların bir listesi bulunmaktadır. Dr. Mallon’un yaptığı araştırmalarda ise, Haluk San’ın listesinden de fazla sayıda sporcunun katıldığı ortaya çıkmaktadır. Buna ilaveten, altı yıl sonra tekrardan Olimpiyat’da Türkiye adına koşacak olan Vahram Hepet Papazyan  da, Haluk San’ın listesinde bulunmaktadır. İstanbul’dan, Osmanlı vatandaşı olması gereken Rus asıllı sporculara ilaveten, İzmir’den de, çoğunluğu İngiliz ve Fransız uyruklu spor serlerin kurduğu “İzmir Uluslararası” futbol takımı da Atina’da maç yapmıştır.

 Olimpiyatlar konusunda Dr. Mallon kadar otorite olan ve meşhur Amerikalı yazar İrving Wallace’in oğlu Davıt Wallechinsky de İzmir takımını sıralarken, futbolculardan birini Ermeni diğerini de Yunanlı olarak göstermiştir. Aslında, bu tanımlamalar da yanlıştır. Zira, sporcular ferdi veya takım halinde katıldıkları bu Oyunlar’ da, sadece temsil ettikleri kentlerle anılmışlardır.  

 

Diğer taraftan,Zarek Kuyumciyan adlı Ermeni isimli futbolcunun ‘Ermenistan’lı olarak tanıtılması da doğru değildir.Zira, Ermenistan 1906’da daha kendi başına bir devlet kuramamış olmasına ilaveten, Ermenistan Milli Olimpiyat Komitesi de ancak 1993 yılında IOC tarafından kabul edilmiştir.

       Görüldüğü gibi, 1906’da  ‘Ara Olimpiyatları’na  Osmanlı topraklarından katılanlar konusunda epey karmaşık bir liste ortaya çıkmaktadır.Mallon’un  27 sporcu olarak verdiği liste, sadece Osmanlı vatandaşı olup olmadıkları bilinmeyen, fakat Türkiye’den gelenleri gösterirken, ‘Yabancı Uyruklu’ oldukları sanılan ve İstanbul, İzmir ve Selanik’te yaşayanlarıda ayrı bir listede gösteriyor.Bu gruba girenler de İstanbul’dan 13, İzmir’den 16, Selanik’ten 8, Bergama’dan dahi bir sporcu olarak sınıflandırmış durumda. Aslına bakarsanız, İstanbul’da yaşayan ve Atina’da yarıştıktan sonra tekrar İstanbul’a dönen ve Türk vatandaşı olarak bilinen pek çok sporcuda bu ‘Yabancı Uyruklu’ diye sınıflandırılan listede yer almış durumda.

        Diğer Olimpiyatlarda da olduğu gibi, Atina 1906 konusunda çok detaylı bir araştırma yapan Dr. Mallon’ın, resmi kayıtlardan aldığı bilgilerle, Türkiye’den geldiklerini bildirenleirn adları ve katıldıkları branşlar sadece atletizm,futbol ve kürek sporlarıdır.

        İstanbul (Atletizm):Vahram Hepet Papazyan (Robert Kolej). Seçmelerde 800 metrede altıncı ve 1.500 metrede ise dördüncü olmuş ve finale kalamamış.

        İzmir(Futbol):İzmir Uluslararası Karması adıyla katılmış.Oyuncular:Edwin Charnaud, Zarek Kuyumciyan, Percy de la Fontaine, Eduard Giraud, Jacques Giraud, Henry Joly, A. James Whittal, Godfrey Whittal, H. Frederick Whittal.

         Bu takımdan sadece Kuyumciyan Türk vatanfdaşı olabilir. Diğerleri için Wallechinsky İngiliz, Fransız ve Yunan uyruklu demesine karşın, Mallon, Charnaud’yu Yunanlı, Wallechinsky  ise Ermeni olarak göstermekte.

         Bu takım İzmir’i temsil etmesine ilave olarak, gerçekten Atina’da uluslararası bir tavır göstermiş. Jacques Giraud, Fransa adına tenis oynamış.Donald Whittal ise aynı zamanda kürek yarışmalarına katılmış.

         Selanik (futbol) :  Osmanlı toprakları içindeki Selanik’ten Rum adı taşıyan 11 oyuncu katılmış.

          Atina 1906”Ara Olimpiyatları” gerçekten büyük bir karmaşa içinde geçmiş ,  Coubertin,1906 oyunlarında sporcuların ülkelerine temsil etmek yerine,kent adına yada ferden yarışabileceklerini ilan etmesine rağmen, resmi kayıtlarda sporcuların ülkeleri adına yarışmış gibi gösterilmiş.Bu durum belki organizasyonu yapan Yunan yöneticilerin, bilerek yaptıkları bir uygulama olabilir.Zira futbolda Atina takımı Yunan milli takımı gibi kabul edilirken , Osmanlı topraklarındaki  Selanik’ten katılan ve hepsi de Rum kökenli olanlar, Selanik takımı  

olarak geçmiş.Selanik takımında yer alan ve Rum adı taşıyan oyuncuların, bir Osmanlı toprağı olan Selanik’ten gelmeleri nedeniyle Osmanlı vatandaşı oldukları da düşünülebilir. Diğer taraftan İzmir’den gelen ve çoğu yabancı uyruklu sporculardan kurulu yakım ise, Türkiye veya Osmanlı değil, sadece “İzmir Uluslar arası Takım” diye anılmış.

         Danimarka’dan “Milli Takım” diye katılan takıma ilaveten, Atina, Selanik ve İzmir takımlarından oluşan dört takım turnuvaya katılmış. İlk maçta, Yunan takımı Selanik’i 5-0yenmiş, Danimarka da İzmir’i 5-1mağluo etmiş. Birincilik için yapılan maçta ilk devrede Danimarka, Yunanlılara  9-0 durumdayken, Yunan takımı ikinci yarıya çıkmamış. İkincilik için İzmir veya  Selanik’le karşılaşması gereken Yunan milli takımı, sahaya çıkmayınca hükmen mağlup sayılmış, ikincilik için yapılan maçta da , İzmir Selanik’i 3-0 yenerek sahadan galip ayrılmış ve Danimarka’nın ardından Olimpiyat ikincisi olmuş.

        Modern Olimpiyatlar’ın  başlamasından beri üç tane Olimpiyat yapılmasına rağmen, daha mükemmel bir organizasyon gerektiren 1906 “Ara Olimpiyatları” da epey keşmekeş içinde yapılmış. Futbol maçları, bisiklet yarışlarının koşulduğu Neo  Phaliron Velodromunda oynanmış. Bu nedenle de seyirciler maş sırasında velodrom un çimlere yakın kısımlarında oturmuşlar ve devre arasında bisiklet yarışlarını seyretmişler.

        İzmir ( kürek) : 4 Tek de üç Rum asıllı İzmirli sporcuya ilaveten Donald  Whittal da takımda yer almış ve İzmir takımı 7. olmuş.

        Dikkat edilirse, Türkiye deki hiçbir spor yazarı, Papazyan!ın 1906 “ Ara Olimpiyatlarında” 800 ve 1,500 metrelere katıldığını kaydetmemiştir. Dr. Mallon’ın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul da yaşamasına rağmen “Yabancı Uyruklu” ve “Yunanlı” oldukları belirtilerek yarışmalarda adı geçen 13 sporcu var. Bunlardan yedisi atletizm, üçü jimnastik, ikisi eskrim, bir tanesi de güreş dalında yarışmışlardır. Haluk San’ın yazdığına göre ise, ”Yunanlı” olduğu sanılanlardan bazıları, İstanbul’a döndüklerinde spora devam ettikleri gibi, hayatlarının geri kalan kısmında da hakemlik dahi yapmış Türk vatandaşlarıdır.

          Bunların arasında ,en önemli isim ise Tatavla (kurtuluş) Kulübü’nden Yorgo Albiratis olmuştur. Albiratis  maalesef belki de II .Abdülhamid’in korkusundan kendini Osmanlı olarak göstermiş ve bunun sonucu olarak da , 10 metrelik ipe tırmanma yarışmasında kazandığı altın madalyada Yunanlıların hesabına kaydolmuştur.

          İzmir’den katılan ve aynı kategoride sıralanan Rum isimli 16 sporcu dan 9 u atletizm ( bunlardan biri aynı zamanda haltere katılmış ), ikisi jimnastik, birer tanesi de atçılık, tenis ve bisiklet yarışmalarına katılmış. Son bir sporcunun, futbola katıldığı belirtiliyor . Buda mutlaka “İzmir Uluslar arası Takım”ında oynamayan 12 futbolcu olabilir.

          Resmi kayıtlardan çıkan bilgiler göre, Osmanlı toprakları içinde bulunan Selanik’ten de sekiz sporcu katılmış.Bunlardan beşi atletizm, ikisi eskrim biri de jimnastik dalında yarışmışlar. Burada dikkat edilecek husus, İstanbul, İzmir ve Selanik’ten katılan sporcuların hemen tümünün, ister Türk vatandaşı olsun, isterde “İstanbul”da yaşayan “Yunanlı” kategorisinde olsun tümünün Yunan adları taşımasıdır.

          Burada, başka bir ilginç husus da kendini göstermektedir. Hangi kategori ile tanımlanırsa tanımlansın, İstanbul, İzmir ve Selanik’ten giden atletizm yarışmalarında finale kalamamalarına rağmen koşu, atlama ve atmalarda belirli dereceler yapmış olması gereken Osmanlı vatandaşlarının dereceleri, bir bakıma, ilk kez uluslar arası bir yarışmada elde edilen sonuçlar olduğundan, branşlarında ilk Türkiye Rekorları olmuştur. Fakat, o yıllarda, koşularda sadece birinciye kronometre tutulmuş ve Papazyan’ın derecesi resmi kayıtlara geçmemiştir. Bilindiği gibi, Türkiye Atletizm Federasyonu 1922’de kurulmuş ve o yıldan sonra yapılan dereceler Türkiye Rekoru olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

            Coubertin /Selim Sırrı ve Türkiye-Uluslar arası Olimpiyat Komitesi İlişkileri

          Londra’da yapılan 1908 Olimpiyatlarına katılan jimnastikçi Moulos’un durumuna geçmeden önce, Baron de Coubertin’in Osmanlı İmparatorluğu Türkiye si ile olan ilişkilerine bakmak gerekir. Türkiye’nin olimpiyatlar tarihi içindeki yerini saptayan spor yazarları, bu ilişkinin Selim Sırrı Bey ‘in kendi ifadelerine dayanarak, Coubertin  in 1907’de İstanbul’a gelmesi ile başladığını ifade ederler. Lozan.’daki IOC arşivlerinde yapılan araştırmalar ise, bu ilişkiyi 1905 tarihine kadar götürür. IOC’nin 9-14 haziran 1905 de Brüksel’de yapılan 7. Session’unda sadece IOC üyeleri değil üye olmayan ülkelerden de pek çok temsilci çağırılmıştır. Bu arada Paris’teki Osmanlı büyükelçiliğine bağlı olarak Brüksel’de maslahatgüzar olarak ülkeyi temsil eden Mihran Kavafiyan Efendi de 21 ülkeden davet edilen 200’ü aşkın katılımcı arasında ye almıştır.

           Resmi raporlarda “ Mihran Efendi Canaffian “ olarak adı geçen Osmanlı diplomatının Bab-ı aliye nasıl bir rapor yolladığı bilinmemekle birlikte, Coubertin in Osmanlılarda tanışması 1905 yılında başlamıştır denebilir.

           Türk spor tarihi konusunda araştırmaları, bilgi, yazdıkları kitap ve makalelerde tanınmış ve spor yazarı kökenli Haluk San ve Cem Atabeyoğlu, Selim Sırrı’nın kitap ve söyleyişlerinden alıntı yaparak, Coubertin in 1907 yazında İstanbul’a geldiğini ve Selim Sırıya IOC üyeliği teklif ettiğini aktarırlar. Coubertin’in bu nazik çağrısına karşılık, Selim Sırrı ülkedeki baskı havasının böyle bir olanağa imkan vermeyeceğini ve koşullar değiştiğinde de bu teklifi kabul edebileceğini söyler.

           Selim Sırrı ancak ertesi yıl, II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da Olimpiyat Komitesini kurduğu hem kendi yazılarında ifade etmiş, konuşmalarında tekrarlamış ve Haluk San’ın da aktardığı gibi, Ahmet İhsan gündelik yayınlanan Servet-i fünun un 5 Ekim 1908 tarihi sayısında, komitenin Selim Sırrı tarafından kurulduğu ve başkanlığa da Selim Sırrı’nın önerisi ile, kendisinin üstlendiğini yazmıştır.

 

            Olimpiyatlar’a ‘takım olarak katılışımızın 50. yılında, İstanbul’da yapılan bir kutlama töreninde, Paris’deki kafile üyelerinden hayatta kalanlar bir araya geldiler.

 

             Coubertin’in 1907’de İstanbul’a gelişi, Selim Sırrı’nın 1908’de olimpiyat komitesini kurması ve Galatasaray Lisesi öğrencisi Moulos’un 1908 Londra Olimpiyat Oyunları’ında jimnastik dalında Türkiye’yi temsil etmesi konularına, bir araştırmacı gözüyle bakıldığında, bazı çelişkiler ortaya çıkmaktadır.

             Atabeyoğlu, “ Kurucumuz Selim Sırrı Tarcan “ kitabında, Coubertin’in Selim Sırrı ile olan tanışmasının 20 Temmuz 1907olarak vermektedir. Haluk San ve Cem Atabeyoğlu, bu tanışmanın Coubertin’in dostu olan ve Galatasaray Lisesinde görevli Fransız öğretmen Juery kanalıyla yapıldığını yazarlar. İşin ilginç tarafı, Lozan’da yaptığımız araştırmalarda, arşiv yetkililerinin Coubertin’in İstanbul ziyareti konusunda hiçbir bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Coubertin’in tüm yazışmaları ve temasları konusunda, raflar dolusu belge sahibi olan arşiv yetkilileri, bunun gerçekten imkansız olduğunu ve gerçekse, bilmedikleri bir hususu öğrendiklerini ifade etmişlerdir.

             Coubertin’in tarihlerinde Türkiye’de bulunup bulunmadığını saptamak için, İstanbul’da bir araştırma yapılabilir. Coubertin’in dostu olduğu yazıları, Galatasaray Lisesi öğretim üyelerinden Fransız uyruklu Juery’in okula bıraktığı bazı belgeler bu olaya açıklık getirebilir.

             Coubertin’in tren veya gemi ile geldiği düşünülürse, Sirkeci veya Karaköy de olması gereken pasaport noktalarının kayıtları incelenebilir. Belki de eğer bir koleksiyoncunun elinde ise, o yıllara ait Tokatlıyan  Oteli’nin, otelde kalanlara gösteren kayıt defterine bakılabilir. Eğer, böyle bir belge bulunabilirse, Coubertin’in İstanbul’a gelmediğini ısrarla iddia eden Lozan’daki IOC Arşiv yetkililerine de, bilmedikleri bir gerçek anlatılabilir.

             Diğer taraftan, “ Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından SPOR YÖNETİMİ “ adlı doktora çalışmasın da, Doç. Dr. Kurthan Fişek yaptığı tüm araştırmalara rağmen, 1908 yılında, Selim Sırrı ve arkadaşları tarafından ‘Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti’ adı ile bir derneğin kuruluş kayıtlarına rastlamadığını yazar.Buna rağmen,Osmanlı tarihi konusundaki bilgisiyle tanınmış Hürriyet Gazetesi yazarı ve tarih uzmanı Murat Bardakçı, ‘Hürriyet’in İlanı’ ile bir dernek açma salgını yaşandığını ve Selim Sırrı bu konuda bir başvuruda bulunup,izin almışsa, buna ait belgelerin mutlaka bir yerlerde olması gerektiğini söylemektedir.

            Aslında İstanbul’daki o zamanki adı ile Tatavla Heraklis diye bilinen Kurtuluş Gençlik Kulübü sporcularından Aleko Moulos’un 1908 Londra Olimpiyatlarına gitmesi ve yarışması konusu da, meraklı bir araştırmacı için çok ilginç bazı gerçekleri ortaya çıkarabilir. Türk Spor Tarihi üzerine çok bilgili olanların, belki de Selim Sırrı’dan naklederek, anlattıklarına göre, Aleko Moulos, Galatasaray Lisesi öğretmeni Juery tarafından Coubertin’i gezdirmesi için tanıştırılan bir genç sporcudur. Coubertin, nakledilenlere göre, Selim Sırrı’nın IOC üyesi olmasının imkansız olduğunu anlayınca, ülkede bir Milli Olimpiyat Komitesi olmamasına rağmen, Moulos’un Londra’da yarışması için kendi ağırlığını kullanmıştır.

         

            Moulos’un Londra’daki yarışmalara katıldığı, resmi raporda olmasına rağmen, Dr. Mallon, Moulos’un katıldığını gösteren bir belge göremediğinden, ‘Türkiye’ adına yarıştığına inanılan bu genci, yarışmış olarak kabul etmemektedir.Buna rağmen,resmi spora dayanarak, Moulos’un yarıştığını kabul etsek dahi, aldığı derece konusunda elde hiçbir bilgi yoktur.

           Türkiye’nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile olan ilişkileri ve Olimpiyatlara katılımı, 1908’den sonra daha düzenli bir hale gelmiştir denebilir. Selim Sırrı ilk kez olarak ve IOC’nin Türkiye temsilcisi niteliği ile 1909’da Berlin’de yapılan IOC Kongresi’ne katılmış ve bir bakıma, ülkede organize bir spor aktivitesi olmadığından, diğer taraftan da, elde edilen para bulunmadığından olacak, biri İstanbul’daki bir atletizm kulübü tarafından finanse edilen, diğeri de kendi parası işle yarışmalara katılan iki Türk sporcusunu 1912 Stokholm Olimpiyatlarına götürmüş ve Vahram Papazyan ve Mıgırdıç Mıgıryan adlı bu atletler Stokholm’de yarışmışlardır. Haluk San kitabında, Papazyan’ın mektubuna dayanarak iki atletin yarışmalarını anlatır.

           Aslında,Lozan’da yapılan araştırmalar sonunda, Papazyan’ın 800 metre seçmelerine de katıldığı ve Mıgıryan’ın ise diğer yarışmalarda yer aldığı saptanmıştır. Burada dikkati çeken önemli bir unsur, ülkede resmi bir kuruluş olarak ancak 1922’de faaliyete geçecek Atletizm Federasyonu dahi kurulmadan, bu iki gencin uluslar arası yarışmalarda elde ettikleri derecelerin, resmi olmayan ilk Türkiye Rekorları olarak tesis edilmeleridir. Stokholm’de ferdi yarışmalarda , kronometre ile ölçülen koşuların seçmelerinde sadece birincinin derecesi tutulmuş olduğundan Papazyan’ın 800 metredeki derecesinin ne olduğu bilinmemektedir.

         Atma ve atlamalarda metre ve koşularda kronometreye göre verilen puanlarla değerlendirilen pentatlon ve dekatlon  yarışmalarında, birinci olarak yer almamasına rağmen, Mıgıryan’ın 100 ve 200 metreler, atma ve atlamalardaki dereceleri, resmi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’yi temsil eden bu genç atletlerin katıldıkları yarışmalar aşağıda gösterilmiştir.

          PAPAZYAN

       6 Temmuz’da katıldığı 800 metre seçmelerinde 8. ve sonuncu olmuş. 8 Temmuzdaki 1500 metre seçmelerinde ise yarışmayı terk etmiş.

         MIGIRYAN

      7 Temmuz’da sırasıyla uzun atlama, mızrak, 200 metre, disk atma ve 1500 metre yarışmalarından oluşan pentatlon branşında 5.59 metre uzun atlamış, mızrağı 36.87 metreye atmış ve 200 metrede 26.4 koşmuş fakat son iki yarışmaya katılmamış.

      Mıgıryan bununla da yetinmemiş; 10 Temmuz’da yapılan gülle atma yarışmasında 10.63 metre ile,katılan 22 atlet arasında 19. olarak yerini almış,ertesi gün yapılan sağ ve sol elle gülle atma yarışmasında da sağ elle 10.85metre ve sol elle de 8.93metre atarak, Olimpiyat 7.si olmuş bir atlettir.Ertesi gün yapılan disk atma yarışmalarına da katılan Mıgıryan 40 atlet arasında 32.98 metre atarak 34. olabilmiş.

      O yıllarda bir atletin ferden katılacağı atletizm branşlarının sayısı kısıtlanmadığından 13-15 Temmuz günleri yapılan dekatlon yarışmalarına da katılan Mıgıryan, ilk gün programda yer alan 3 yarışmaya katılmış ve sırasıyla 100metreyi 13.3’de koşmuş, 5.43 uzun atlamış, gülleyi de 11.05metreye ulaştırmış ve geri kalan yedi yarışmaya katılmamış.

      Stokholm’deki  Türkiye Büyükelçisinin eşinin kendi elleriyle diktiği ay yıldızlı fanila ile yarışan bu iki genç, Olimpiyatlarda katıldıkları yarışmaların sayısı ve çeşitliliği nedeniyle de, kimsenin yenilemeyeceği bir rekor kırmışlardır.

             1920 Olimpiyatlarına Türkiye Davet Edilmedi

      Klasik Olimpiyatların yapıldığı süre içinde, tüm Yunan topraklarında savaşların durduğu efsanesi, aslında gerçek değildi. Bu süre içinde Olimpiyatlara gelenler ve gidenlere kolaylık gösterilir ve yol açılırken, savaşlarda devam ederdi. Ama 20. yüzyılda işler tam tersine döndü ve 1914’te çıkan 1. Dünya Savaşı nedeniyle 1916 Olimpiyatları yapılamadı. Savaş sonunda  5-8 Nisan 1919’da 18. toplantısını yapan IOC, savunduğu ideallere yakışmayacak bir karar aldı ve savaşta ‘saldırgan’ diye adlandırdıkları ülkelerin 1920 Olimpiyatlarına davet edilmemesini, bu ülkelerin Milli Olimpiyat Komitelerinin tanınmamasını ve IOC üyesi olarak seçtikleri kişilerin de, üyeliklerinin düştüğünü açıkladı.

        Bu nedenle Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’ın yanında Türkiye’de, Anvers’deki 1920 Olimpiyatlarına katılamadı.

        O günlerde Türk ulusu aslında bir yaşam savaşı veriyordu ve 1920’de Olimpiyatlara sporcu göndermek fikri kimsenin de aklından geçemezdi. Ama 2-6 Haziran 1921 tarihinde Lozan’da toplanan 19. IOC kongresinde, Bulgar ve Macar IOC üyeleri yanında Selim Sırrı’nın da, tekrardan üye olmaları ve Türkiye’nin 1924 Paris Olimpiyatlarına davet edilmesi kararlaştırıldı.

       Bundan sonra, uzaklığı nedeniyle katılınmayan  1932 Los Angeles, 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamayan 1940 ve 1944 Olimpiyatları, ve Batı’nın boykot kararına uyarak gidilmeyen 1980 Oyunları hariç, Türkiye tüm Olimpiyatlara katıldı.

       Bu arada Türk sporcuları 1936’dan beri 33 altın, 16 gümüş, 15 bronz madalya kazandılar. Ve sadece 976 hariç tüm katıldıkları oyunlardan madalya ile döndüler.

 

Olimpiyatlara Katılan Türk Sporcuları
1906 Atina

Atletizm

Vahram Papazyan

 

1908 Londra

Jimnastik

Aleko Mulos

 

1912 Stokholm

Atletizm

Mıgırdıç Mıgıryan

Vahram Papazyan

1924 Paris

Atletizm

Ömer Besim Koşalay

Süleyman Kuğu

Rauf Hasağası

Neşet Arısoy

Unvan Tayfuroğlu

Sait Odyak

Şekip Engineri

Mazhar Nazım Resmor

Hüseyin Tarık

Lütfi Padok

Ekrem Güçlüer

Bisiklet

Raif

Fahri Canbaz

Cavit Cav

Eskrim

Fuat Balkan

Futbol

Nedim Kaleci

Kemal Rıfat Kalpakçıoğlu

Hamit Akbay

Mehmet Leblebi

Kadri Göktulga

Alaaddin Baydar

Cafer Çağatay

Zeki Rıza Sporel

Ali Gençay

Bekir Refet

İsmet Uluğ

Bedri Gürsoy

Nihat Bekdik

Sabih Arca

Hamit Arslan Okçu

Kemal Ruhi

İbrahim Kelle

Kamil Rona

Güreş(Greko-Romen)

Mazhar Çakın          58kg

Fuat Akbaş              67kg

Tayyar Yalaz           75kg

Dürrü Sade              75kg

Seyfi C. Berksoy     82.5kg

Halter

Cemal Erçman

Şevki Sezgin

 

1928 Amsterdam

Atletizm

Semih Türkdoğan

Şinasi Şahingiray

M. Ali Bayar

Ömer Besim Koşalay

Haydar Aşan

Bisiklet

Cavit Cav

Tacettin Öztürkmen

Yunus Nüzhet Unat

Galip Cav

Eskrim

Fuat Balkan

Muhiddin Okyavuz

Nami Yayak

Enver Balkan

Futbol

Kadri Göktulga

İsmet Uluğ

Nihat Bekdik

Mehmet Leblebi

Alaaddin Baydar

Zeki Rıza Sporel

Bekir Refet

Bedri Gürsoy

Sabih Arca

Müslih Peykoğlu

Ulvi Yenal

Osman Kaptan

Burhan Atak

Cevat Seyyid

Kemal Faruki

Latif Yalınlı

Şükrü Erkuş

Baron Feyzi

İzmirli Şevki

Nafiz Orhun

Güreş(Greko-Romen)

Burhan Conker      58kg

Saim Arıkan          62kg

Tayyar Yalaz         67kg

Nuri Boytorun       75kg

A. Şefik                 82kg

Mehmet Çoban    +82kg

Halter

Cemal Erçman

 

1936 Berlin

Basketbol

Naili Boran

Jak Habip

Sabri Usluoğlu

Hazdayi Pençe

Kamil Ocak

Şeref Alemdar

Hayri Arsebük

Dionis Sakalak

Nihat Ertuğ

Binicilik

Cevat Kula

Cevat Gürkan

Saim Polatkan

Saadettin Erokay

Bisiklet

Tacettin Öztürkmen

Kazım Bingen

Kirkor Cambaz

Eyüp Yılmaz

Talat Tunçalp

Orhan Suda

Eskrim

Suat F. Aşeni(bayan)

Halet Çambel(bayan)

Enver Balkan

Cihat Teğin

Orhan Adaş

Halim Tokmakçıoğlu

Futbol

Avni Kurgan

Cihat Arman

Lütfü Aksoy

Yaşar Alpaslan

Hüsnü Savman

Faruk Barlas

Hakkı Yeten

Mehmet Reşat Nayır

Adil Bumin

Niyazi Sel

Necdet Cici

İ. Hakkı Alaç

Sait Altınordu

Gündüz Kılıç

Şeref Görkey

Fuat Göztepe

Rebil Erkal

Fikret Arıcan

Güreş(Greko-Romen)

Hüseyin Erkmen       56kg

Yaşar Erkan              61kg

Saim Arıkan              66kg

Nuri Boytorun           72kg

Adnan Yurdaer          79kg

Mustafa Çakmak       87kg

Mehmet Çoban         +87kg

(SERBEST)

Ahmet Çakıryıldız      56kg

Yaşar Erkan                61kg

Sadık Soğancı             66kg

Hüseyin Erçetin          72kg

Ahmet Kireççi            79kg

Mustafa Çakmak        87kg

Mehmet Çoban          +87kg

Yelken

Turgut Demir

Şeref Birgen

Harun Ülman

Behzat Baydar

1948 Londra

Atletizm

Üner Teoman(bayan)

Raşit Öztaş

Kemal Aksur

Cahit Önel

Seydi Dinçtürk

Rıza Maksut İşman

Erdal Barkay

Mustafa Özcan

Halil Zıraman

Şevket Koru

Ruhi Sarıalp

Doğan Acarbay

Kemal Harolu

Bisiklet

Talat Tunçalp

Orhan Suda

Ali Çetiner

Enver Osmalı

Binicilik

Saim Polatkan

Eyüp Öncü

Kudret Kasar

Selim Çakır

Ziya Azak

Salih Koç

Tevfik Yüzelli

Eyüp Yiğittürk

Kemal Özçelik

Eskrim

Rıza Arseven

Merih Sezen

Vural Bakan

Sabri Tezcan

Nihat Balcan

Nejat Tulgar

Futbol

Cihat Arman

Gündüz Kılıç

Erdoğan Atlıoğlu

Murat Alyüz

Vedil Tosuncuk

Hüseyin Saygun

Ahmet Erol

Bülent Eken

Selahattin Torkal

Naci Özkaya

Fikret Kırcan

Erol Keskin

Lefter Küçükandonyadis

Şükrü Gülesin

Reha Eken

Samim Var

Yavuz Üreten

Hikmet Alparslan

Muzaffer Tokaç

Halit Deringör

Güreş(Greko-Romen)

Kenan Ölcay             52kg

Halil Kaya                57kg

Mehmet  Oktav         62kg

Ahmet Şenol             67kg

Ali Özdemir              73kg

Muhlis Tayfur           82kg

Mustafa Çakmak      87kg

Ahmet Kireççi         +87kg

(Serbest)

Halit Balamir           52kg

Nasuh Akar              57kg

Gazanfer Bilge         62kg

Celal Atik                 67kg

Yaşar Doğu              73kg

Adil Candemir         79kg

Muharrem Candaş    87kg

Sadık Esen               +87kg

 

1952 Helsinki

Atletizm

Halil Zıraman

Erdal Barkay

Doğan Acarbay

Kemal Horolu

Emin Doybak

Turhan Göker

Ekrem Koçak

Akın Altıok

Osman Coşgül

Nuri Turan

Ahmet Aytar

Avni Akgün

Cahit Önel

Basketbol

Ali Uras

Mehmet Ali Yalım

Erdoğan Partener

Yılmaz Gündüz

Sacit Seldüz

Sadi Gülçelik

Nejat Diyarbakırlı

Yüksel Aklan

Turan Tezal

Güney Ülmen

Yalçın Okaya

Altan Dinçer

Futbol

Muzaffer Tokaç

Fevzi Büyükyıldırım

Erdoğan Akın

Rıdvan Balatlı

Cahit Candan

Kamil Altan

Basri Dilimlili

Mustafa Ertan

Ercüment Güder

Necdet Şentürk

Vasıf Çetinel

Tekin Bilge

Yalçın Çaka

Macit Gürdal

Alaaddin Yol aç

Sedat Cçmert

Güreş(Greko-Romen)

Fahrettin Akbaş          52kg

Kemal Demirsüren      57kg

Hasan Bozbey             62kg

Raif Akbulut               67kg

Ahmet Şenol               73kg

M. Ali İslioğlu            73kg

Ali Özdemir                79kg

İsmet Atlı                    87kg

(Serbest)

Hasan Gemici             52kg

Cemal Sarıbacak        57kg

Bayram Şit                 62kg

Tevfik Yüce               67kg

Haydar Zafer              73kg

Adil Atlan                   87kg

İrfan Atan                  +87kg

 

1956 Melbourne(Stokholm)

Binicilik

Salih Koç

Kemal Özçelik

Mennan Pasinli

Bedri Böke

Cevdet Sümer

Alpaslan Güneş

Fethi Gürcan

Nail Gönenli

Selim Çakır

Güreş(Greko-Romen)

Dursun Ali Eğribaş        52kg

Yaşar Yılmaz                 57kg

Müzahir Sille                 62kg

Rıza Doğan                    67kg

Mithat Bayrak                73kg

İsmet Atlı                       79kg

Adil Atan                       87kg

Hamit Kaplan               +87kg

İbrahim Karabacak

Bekir Büke

(Serbest)

Hüseyin Akbaş               52kg

Mustafa Dağıştanlı         57kg

Bayram Şit                     62kg

Adil Güngör                   67kg

İbrahim Zengin              73kg

İsmet Atlı                       79kg

Adil Atan                       87kg

Hamit Kaplan               +87kg

 

1960 Roma

Atletizm

Canel Konvur(Bayan)

Gül Çıray Akbaş(Bayan)

Aycan Önel(Bayan)

Ekrem Koçak

Cahit Önel

Aydın Onur

Fahir Özgüden

Muharrem Dalkılıç

Çetin Şahiner

Yıldıray Pağda

Yalçın Ünsal

Orhan Altan

Şükrü Saban

Fevzi Pakel

Binicilik

Salih Koç

Cevdet Sümer

Nail Gönenli

Ramiz Egeli

Muhittin Üründal

Futbol

Mustafa Ertan

Cavit Gökalp

Emrullah Küçükbay

Ahmet Tuna Kozan

Suat Özyazıcı

Aydoğan Çipiloğlu

Bilge Tahran

Samim Uygun

Zeki Şensan

Selim Soydan

İbrahim Yalçınkaya

Uğur Köken

Yılmaz Canlısoy

Turhan Yıldız

Asım Bayrak

Ergun Taner

Cenap Doruk

Güven Önüt

Güreş(Greko-Romen)

Kazım Gedik                52kg

Yaşar Yılmaz               57kg

Muzahir Sille               62kg

Adil Güngör                 67kg

Mithat Bayrak               73kg

Kazım Ayvaz                79kg

Tevfik Kış                     87kg

Tan Tarı                       +87kg

(Serbest)

Ahmet Bilek                    52kg

Hüseyin Akbaş                57kg

Mustafa Dağıstanlı          62kg

Hayrullah Şahinkaya       67kg

İsmail Oğan                     73kg

Hasan Güngör                  79kg

İsmet Atlı                         87kg

Hamit Kaplan                 +87kg

Yelken

Ersin Demir

Yüzme

Ünsal Fikirci

Engin Ünal

 

1964 Tokyo

Atletizm

Cahit Önel

Muharrem Dalkılıç

Çetin Şahiner

Aşkın Tuna

Güreş(Greko-Romen)

Burhan Bozkurt        52kg

Ünver Beşergil          57kg

Müzahir Sille            63kg

Kazım Ayvaz            70kg

Mithat Bayrak           78kg

Yavuz Selekman          87kg

Gıtasettin Yılmaz         97kg

Hamit Kaplan              +97kg

(Serbest)

Cemal Yanılmaz          53kg

Hüseyin Akbaş            57kg

Hayrullah Şahin           63kg

Mahmut Atalay           73kg

İsmail Oğan                 78kg

Hasan Güngör              87kg

Ahmet Ayık                 97kg

Hamit Kaplan             +97kg

Halter

Sadık Pekünlü

Yelken

Erdoğan Arsal

Metin Akdurak

Haluk Kalkış

 

1968 Mexico City

Atletizm

Aşkın Tuna

İsmail Akçay

Hüseyin Aktaş

Nurullah Candan

Atıcılık

Metin Salihoğlu

Mehmet Dursun

Türken Özenbaş

Boks

Fuat Temel                      48kg

Engin Yadigar                  51kg

Seyfi Tatar                      57kg

Yeter Sevimli                   60kg

Ali Kılıçoğlu                    63.5kg

Celal Sandal                    67kg

Güreş(Greko-Romen)

Metin çıkmaz                   52kg

Kaya Özcan                    57kg

Metin Alakoç                  63kg

Kazım Ayvaz                   70kg

Sırrı Acar                        78kg

Tevfik Kış                       87kg

Gübüz Lü                        97kg

Bekir Aksu                      +97kg

(Serbest)

Mehmet Esenceli             52kg

Hasan Sevinç                  57kg

Vehbi Akdağ                   63kg

Seyyid A. Ağralı              70kg

Mahmut Atalay                78kg

Hüseyin Gürsoy               87kg

Ahmet Ayık                     97kg

Gıyasettin Yılmaz             +97kg

 

1972 Münih

Atletizm

İsmail Akça

Hüseyin Aktaş

Mehmet Tümkan

Hikmet Şen

Atıcılık

Mehmet Dursun

Fettah Güney

Güneş Yunus

Osman Giraud

Bisiklet

Rıfat Çalışkan

Ali Hüryılmaz

Mevlüt Bora

Seyit Kırmızı

Haluk Güngören

Erol Küçükbakırcı

Boks

Arif Doğru                       48kg

Kemal Sonunur               51kg

Mehmet Kumova            54kg

Seyfi Tatar                      57kg

Eraslan Doruk                 60kg

Hakkı Sözen                   67kg

Nazif Kuran                    75kg

Eskrim

Özden Ezinler (bayan)

Bülent Erdem

Ali Tayla

Mehmet Akpınar

Güreş(Greko-Romen)

Hızır Sarı                         48kg

Ahmet Tren                     52kg

Metin Alakoç                  62kg

Seyit Hışırlı                      68kg

Mehmet Türüt                 75kg

Ali Yağmur                      82kg

(Serbest)

Sefer Baygın                    48kg

Ali Rıza Alan                   52kg

Kazım Yıldırım                57kg

Vehbi Akdağ                   62kg

Ali Şahin                         68kg

Mehmet A. Demirtaş       74kg

Hayri Polat                      82kg

Mehmet Güçlü                 90kg

Alaaddin Yıldırım             100kg

Gıyasettin Yılmaz             +100kg

Halter

Salih Suvar

Mehmet Suvar

İsmail Bayram

Osman Mert

Yüzme

Feridun Aybars

Faruk Morkal

 

1976 Montreal

Atletizm

Hüseyin Aktaş

Veli Ballı

Mehmet Yurdadön

Atıcılık

Akın Ersoy

Güneş Yunus

Mehmet Dursun

Bisiklet

Erol Küçükbakırcı

Yusuf  Ecevit

Ferruh Öğünç

Feridun Tazbaşaran

Boks

Ali Canay                        48kg

Cemal Sonunur                54kg

Sebahattin Burcu             63.5kg

Güreş(Greko-Romen)

Salih Bora                       48kg

Bilal Tabur                      52kg

Mehmet Uysal                 62kg

Erol Mutlu                       68kg

(Serbest)

Kuddisi Özdemir             48kg

Kamil Özdağ                   52kg

Vehbi Akday                   62kg

Mehmet Sarı                   68kg

Yakup Topuz                  74kg

Mehmet Uzun                  82kg

İsmail Temiz                    90kg

Halter

Mehmet Suvar

Kemal Başkır

Tramplen

Suzan Peri Özkum (Bayan)

Judo

Süheyl Yeşilnur

Rafet Güngör

Osman Yanar

 

1984 Los Angeles

Atletizm

Semra Aksu (Bayan)

Mehmet Yurdadön

Ahmet Altun

Mehmet Terzi

Necdet Ayaz

Atıcılık

Güneş Yunus

Alp Kızılsu

Boks

Mustafa Genç                  48kg

Eyüp Can                        51kg

Cemal Öner                    54kg

Turgut Aykaç                  57kg

Fahri Sümer                    60kg

Vedat Önsoy                   67kg

Eskrim

Haluk Yamaç

Ali Murat Dizioğlu

Güreş(Greko-Romen)

Salih Bora                       48kg

Erol Kemah                     52kg

Serhat Karadağ               57kg

Alaaddin Özgür               62kg

Sümer Koçak                  68kg

Celal Taşkıran                 74kg

Mustafa Suzan                 82kg

(Serbest)

Arslan Seyhan                 52kg

İbrahim Akgün                57kg

Selman Kaygusuz            62kg

Fevzi Şeker                     68kg

Selahattin Sağan              74kg

Reşit Karabacak             82kg

İsmail Temiz                    90kg

Hayri Sezgin                    100kg

Ayhan Taşkın                  +100kg

Halter

Yusuf Dalgınlı

Levent Erdoğan

Hasan Has

Mehmet Altın

Judo

Cengiz Güler

Metin Orgarun

Alpaslan Ayan

Süheyl Yeşilnur

Okçuluk

Tülin Çavlı(Bayan)

İzzet Avcı

Kemar Ereneren

Yelken

Ertuğrul Özkan

Alexsandr Tschaikowsky

Yüzme

Ali Gökhan Attaroğlu

Sadri Özün

Sabri Özün

Ahmet Nakkaş

 

1988 Seoul

Atletizm

Semra Aksu(Bayan)

Ahmet Altun

Mehmet Terzi

Zeki Öztürk

Atıcılık

Zeynep Oka(Bayan)

Bülent Torbil

Boks

Ramazan Gül                   51kg

Vedat Tutuk                    54kg

Ali Çelikız                       57kg

Kibar Tatar                     60kg

Güreş(Greko-Romen)

Erol Kemah                     52kg

Zeki Şahin                       62kg

Sümer Koçak                  68kg

Erhan Balcı                      74kg

(Serbest)

İlyas Şükrüoğlu                48kg

Arslan Seyhanlı                52kg

Ahmet Ak                       57kg

Selman Kaygusuz            62kg

Fevzi Şeker                     68kg

Necim Gençalp               82kg

Mehmet Turkaya             90kg

Hayri Sezgin                    100kg

Halter

Levent Erdoğan

Naim Süleymanoğlu

Ergun Batmaz

Şahin Mengi

Ali Eroğlu

Judo

Temel Çakıroğlu

Yavuz Yolcu

Haldun Efemgil

Alpaslan Ayan

Okçuluk

Elif Ekşi(Bayan)

Selda Ünsal(Bayan)

Huriye Ekşi(Bayan)

İzzet Avcı

Vedat Erbay

Kerem Ersü

Taekwon-do

Züleyha Tan (Bayan)

Harun Ateş

Turgut Uçan

Şakir Bezci

Cengiz Yağız

Şener Özsoy

Metin Şahin

Ali Şahin

Yelken

Halit Haluk Babacan

Arif Gürdenli

İbrahim Kakış

Yüzme

Hakan Eskioğlu

Murat Tahir

 

1992 Barcelona

Atletizm

Zeki Öztürk

Alper Kasapoğlu

Boks

Mehmet Gürgen

Güreş (Greko-Romen)

Ömer Elmas                    48kg

Remzi Öztürk                  52kg

Ergüder Bekişdamat        57kg

M. Akif Pirim                  62kg

Erhan Balcı                      74kg

Hakkı Başar                    90kg

(Serbest)

Ahmet Oral                     52kg

Remzi Musaoğlu              57kg

İsmail Faikoğlu                62kg

Fatih Özbaş                     68kg

Selahattin Yiğit                74kg

Sebahattin Öztürk            82kg

Kenan Şimşek                 90kg

Ali Kayalı                        100kg

Mahmut Demir                130kg

Halter

Halil Mutlu                      52kg

Hafız Süleymanoğlu         56kg

Nain Süleymanoğlu          60kg

Muharrem S. Oğlu           75kg

Sunay Bulut                     82.5kg

Erdinç Aslan                    110kg

Judo

Hülya Şenyurt(Bayan)      48kg

Derya Çalışkan(Bayan)    52kg

Haldun Efemgil                60kg

Alparslan Ayan                71kg

Kürek

Ali Rıza Bilal

Taekwon-do

Arzu Tan(Bayan)             47kg

Ayşegül Ergin(Bayan)      55kg

Ekrem Boyalı                  64kg

Metin Şahin                     83kg

Ali Şahin                         83kg

Abbe Kıvrık                    +70kg

Trap

Alp Kızılsu

Yelken

Kutlu Torunlar

Arif Gürdenli

Yüzme

Can Erol Ergenekan

Derya Büyükuncu

Uğur Taner

 

1996 Atlanta

Atletizm

Aysel Taş(Bayan)

Serap Aktaş(Bayan)

Alper Kasapoğlu

Atıcılık

Alp Kızılsu

Boks

Yaşar Giritli                     48kg

Soner Karagöz                54kg

Serdar Yağlı                    57kg

Vahdettin İşsever             60kg

Nurhan Süley.oğlu           67kg

Cahit Süme                     75kg

Malik Beyleroğlu             81kg

Yusuf Öztürk                   81kg

Güreş(Greko-Romen)

Bayram Özdemir             48kg

Şeref Eroğlu                    57kg

M. Akif Pirim                  62kg

Yalçın Karapınar             68kg

Nazim Avluca                  74kg

Hazma Yerlikaya             82kg

Hakkı Başar                    90kg

(Serbest)

Bayram Özdemir             48kg

Metin Topaktaş               52kg

Harun Doğan                   57kg

Yüksel Şanlı                    68kg

Turan Ceylan                   74kg

Sebahattin Öztürk            82kg

Mahmut Demir                130kg

Halter

Halil Mutlu                      54kg

Hafız Süleymanoğlu         59kg

Naim Süleymanoğlu         64kg

Mücahit Yağcı                 64kg

Fedail Güler                    70kg

Ergün Batmaz                  70kg

Mehmet Yılmaz               76kg

Dursun Sevinç                 83kg

Sunay Bulut                     91kg

Erdinç Aslan                    +108kg

Judo

Hülya Şenyurt (Bayan)     48kg

İlknur Kobaş(Bayan)       61kg

Bektaş Demirel                65kg

Selim Abanos                  70kg

Iraklı Uznadze                 78kg

Selim Tataroğlu               +95kg

Okçuluk

Elif Altınkaynak(Bayan)

Natalia Nasaridze(Bayan)

Elif Ekşi(Bayan)

Tunç Küçükkayalar(Bayan)

Yelken

Ayşe Sözeri(Bayan)

Kutlu Torunlar

Alp Alpagut

Şükrü Sanus

Kerem Özkan

Yüzme

Nida Zuhal(Bayan)

Can Ergenekan

Derya Büyükuncu

Kaan Berberoğlu

 

2000 Sydney

Atletizm

Oksana Mert(Bayan)

Süreyya Ayhan(Bayan)

Ebru Kavaklıoğlu(Bayan)

Serap Akkaş(Bayan)

Mesut Yavaş

Atıcılık

Ayşe Kil(Bayan)

Oğuzhan Tüzün

Boks

Ramazan Ballıoğlu           48kg

Halil İbrahim Turan          51kg

Agasi Ağagüloğlu             54kg

Ramazan Palyani             57kg

Selim Palyani                   60kg

Nurhan Süley.oğlu           63.5kg

Bülent Ulusoy                  67kg
Fırat Karagöllü                61kg

Akın Kakouridze             75kg

Güreş(Greko-Romen)

Ercan Yıldız                     54kg

Şeref Eroğlu                    63kg

Nazmi Avluca                  76kg

Hazma Yerlikaya             82kg

Hakkı Başar                    97kg

Fatih Bakır                      130kg

(Serbest)

Harun Doğan                   58kg

Yüksel Şanlı                    69kg

Adem Bereket                 76kg

Ali Özen                          85kg

Ahmet Doğu                    97kg

Aydın Polatçı                   130kg

Halter

Halil Mutlu                      56kg

Naim Süleymanoğlu         62kg

Yasin Aslan                     69kg

Mehmet Yılmaz               77kg

Ayhan Çiçek                   77kg

Bünyamin Sudaş              94kg

Sunay Bulut                     94kg

Apdülaziz Alpak              105kg

Judo

Neşe Şensoy(Bayan)       48kg

Hüseyin Özkan                66kg

Selim Tataroğlu               100kg

Okçuluk

Natalia Nasaridze(Bayan)

Elif Altınkaya(Bayan)

Zekiye Keskin Şatır(Bayan)

Özdemir Akbal

Hasan Orbay

Serdar Şatır

Taekwon-do

Döndü Güvenç(Bayan)

Hamide Bıçkın Tosun(Bayan)

Yelken

İlknur Akdoğan(Bayan)

A. Enver Adakan

Ali Kemal Tüfekçi

Ertuğrul İçingil

Yüzme

Derya Erke(Bayan)
Ayşe Biker(Bayan)
İlkay Dikmen(Bayan)

Derya Büyükuncu

Hakan Kiper

Orel Oral

Aytekin Mindan

 

  110-112 sayfalar yazılacak

 

 

 

 

 

 

Yayına Hazırlayan : Emre ÖZAYDIN – Nalan MUSLU