ATLETİZM ANTRENÖRLÜK BELGESİ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

·              Noter tasdikli diploma (Uzmanlık-Seçme)

·              Sabıka kaydı

·              Sağlık Raporu

·              İl müdürlüğünden spor cezası almamıştır yazısı;

·              Nüfus cüzdanı fotokopisi

·              Dilekçe

·              2 Resim

·              20 milyon T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi Ankara - Hesap No: 362611685002

 

 

Yukarıdaki belgeler hazırlandıktan sonra başvuru için İstanbul İl Sekreteri Münir GEROĞLU / İş Telefon: 0216 657 62 62