NAİLİ MORAN ATLETİZM EĞİTİMİ VAKFI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI  

Ankara; 16 Aralık 2006 Cumartesi

                                               

G Ü N D E M

 

1.     Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı’nın geçmiş dönemlerdeki programları ve uygulamaları

·        Eğitim Programları hakkında bilgilendirme

·        Programların ulaşmış olduğu seviye 

Ercan HASLOFÇA detaylı bir sunumla bilgilendirme yaptı.

2.     Üniversitelerle ilişkiler: İşbirliği ve Koordinasyon.

                                      Üniversitelerle sıkı bir işbirliği konusunda ortak görüş oluştu.

3.     Atletizm Federasyonu ve Okul Sporları Federasyonu ile İşbirliği ve Koordinasyon.

                                      Her iki konuda görüşler paylaşıldı.

4.     IAAF Dünya Atletizm Projesine katılım ve yarışmalara uyumun sağlanması 

                                      Bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

5.     Naili Moran Yarışmalarının değerlendirilmesi

·        Beş Yıldız Yarışmalarının yeniden yapılanması

·        Branş Grupları çoklu Yarışmaları

·        Bebestad Oyunları

·        10 Adım Test Yarışmaları

·        Engelliler 10 Adım Yarışmaları

·        Ödüllendirme Sistemi - İlkeleri

Ercan HASLOFÇA yönetim kurulunu bilgilendirdi

6.     2007–2008–2009 Dönemi ile ilgili 3 yıllık Plan ve Yıllık hedeflerinin belirlenmesi.

                                      Planlar ve hedefler görüşüldü.

7.     Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Görev dağılımı için LÜTFEN TIKLAYIN

8.     Bilim ve Eğitim Kurullarının oluşturulması

                                      Eğitim Kurulu İçin Ercan HASLOFÇA, Bilim kurulu için İlhan AĞIRBAŞ görevlendirildi

9.     Görüş ve Dilekler