Sevim ÇİLİNGİR

 

 1935 yı­lında doğdu. Atletizme An­kara'da   başladıktan sonra, 1953'de 2.35.0'lik derecesiyle 800 m. Türkiye rekorunu kırdı. 1955 yılında da derecesi ni 2.25.7'ye indirdi. 1957 yı­lında atletizmi bıraktı.

 

 

Rekorları:

200

27,3

Sevim

ÇİLİNGİR

34

Tahran

14.07.1955

800

2.32,1

Sevim

ÇİLİNGİR

34

1954

800

2.25,7

Sevim

ÇİLİNGİR

34

1955

 

Türkiye Şampiyonlukları :

 

Başarıları